Linh kiện cơ bảnThạch Anh

SMD Package

Sắp xếp sản phẩm:
Thạch anh 50Mhz 4P 7050

Bán lẻ: 8,200₫

Thạch anh 11.0592Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800₫

Thạch anh 32Mhz 12pF SMD3225

Bán lẻ: 3,000₫

Thạch anh 20Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800₫

Thạch anh 22.1184Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800₫

Thạch anh 50Mhz 5032 SMD 4P

Bán lẻ: 8,500₫

Thạch anh 25Mhz 3225 4Pin

Bán lẻ: 2,400₫

Thạch anh 12Mhz 3225 4Pin

Bán lẻ: 2,400₫

Thạch anh 8Mhz 3225 4Pin

Bán lẻ: 4,000₫

FC-135 32.768KHz 12.5pF 3215

Bán lẻ: 5,500₫

MC-146 32.7680KA-A0

Bán lẻ: 4,200₫

CSTCE8M00G52-R0

Bán lẻ: 4,200₫

Thạch anh 11.0592MHz SMD5032

Bán lẻ: 4,000₫

Thạch anh 8Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800₫

Thạch anh 16Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800₫

Thạch anh 25Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,200₫

FC-135 32.768KHz 7pF 3215

Bán lẻ: 4,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI