Sắp xếp sản phẩm:
Thạch anh 22.1184Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800 Đ

Thạch anh 50Mhz 5032 SMD 4P

Bán lẻ: 5,400 Đ

Thạch anh 3225 4Pin

Bán lẻ: 2,400 Đ

FC-135 32.768KHz 12.5pF 3215

Bán lẻ: 4,000 Đ

MC-146 32.7680KA-A0

Bán lẻ: 4,200 Đ

CSTCE8M00G52-R0

Bán lẻ: 4,200 Đ

Thạch anh 11.0592MHz SMD5032

Bán lẻ: 4,000 Đ

Thạch anh 8Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800 Đ

Thạch anh 16Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800 Đ

Thạch anh 25Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800 Đ

FC-135 32.768KHz 7pF 3215

Bán lẻ: 4,000 Đ

16MHz - 5032-4P

Bán lẻ: 8,000 Đ

26 MHz - 5032 - 4P

Bán lẻ: 8,000 Đ

25MHz - 5032 - 4P

Bán lẻ: 8,000 Đ

8MHz - 5032 - 4P

Bán lẻ: 6,000 Đ

Thạch anh 27MHz 5032 2P

Bán lẻ: 3,800 Đ

12MHz - 5032 - 2P

Bán lẻ: 6,000 Đ

25MHz - 5032 - 2P

Bán lẻ: 8,000 Đ

Thạch anh 8MHz 5032 2P

Bán lẻ: 3,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI