Linh kiện cơ bản / Thạch Anh /

SMD Package

Sắp xếp sản phẩm:
Thạch anh 25Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800 Đ

32.768 KHz - 3215 - 2P

Bán lẻ: 4,400 Đ

16Mhz - 3225 - SMD

Bán lẻ: 2,300 Đ

16MHz - 5032-4P

Bán lẻ: 8,000 Đ

26 MHz - 5032 - 4P

Bán lẻ: 8,000 Đ

25MHz - 5032 - 4P

Bán lẻ: 8,000 Đ

8MHz - 5032 - 4P

Bán lẻ: 6,000 Đ

27.12MHz - 5032 - 2P

Bán lẻ: 8,000 Đ

12MHz - 5032 - 2P

Bán lẻ: 6,000 Đ

25MHz - 5032 - 2P

Bán lẻ: 8,000 Đ

8MHz - 5032 - 2P

Bán lẻ: 6,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI