Tin tức
Wireless - IoTRF / RFID

Chip

Sắp xếp sản phẩm:
AS3932-BTST TSSOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 60,000₫

AS3930-BTST TSSOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 46,000₫

CC1200RHBT

Bán lẻ: 95,000₫

ESP8266EX

Bán lẻ: 48,000₫

MFRC531-01T SOP-32 IC RFID Reader

Bán lẻ: 180,000₫

NRF24L01+

Bán lẻ: 15,800₫

TRF7970A

Bán lẻ: 119,000₫

CC1101

Bán lẻ: 25,000₫

MFRC522 QFN-32

Bán lẻ: 37,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI