Linh kiện cơ bản / Điện trở dán /

Điện trở 1206 - 5%

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở 47K (5%) 1206 (50c)

Bán lẻ: 2,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI