Tin tức
Vi mạch tích hợpLogic

Buffers & Line Drivers

Sắp xếp sản phẩm:
SN74HC244N DIP-20

Bán lẻ: 7,000₫

CD4050BE DIP-16

Bán lẻ: 5,700₫

TC74VHCT541AFT T541A TSSOP-20

Bán lẻ: 6,000₫

74VHC125MTC

Bán lẻ: 8,500₫

SN74HC245N DIP-20

Bán lẻ: 6,800₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI