Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
Tụ gốm 103 10nF 500V

Bán lẻ: 900₫

Tụ gốm 47nF 50V (10c)

Bán lẻ: 1,000₫

Tụ gốm 22pF 50V (10c)

Bán lẻ: 1,000₫

Tụ gốm (10c) các giá trị

Bán lẻ: 1,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI