Tin tức
Sản phẩm phần cứng

Mạch nạp/debugger

Sắp xếp sản phẩm:
CMSIS-DAP STM32 USB Type-C

Bán lẻ: 298,000₫

XDS100 V3 - JTAG

Bán lẻ: 950,000₫

89S/AVR LC-01

Bán lẻ: 60,000₫

J-LINK V8 Tiêu chuẩn

Bán lẻ: 350,000₫

CC-Debugger

Bán lẻ: 410,000₫

PICKIT3 Mạch nạp

Bán lẻ: 630,000₫

PICKIT2 Mạch nạp

Bán lẻ: 245,000₫

Mạch Nạp Zigbee SmartRF04EB

Bán lẻ: 132,000₫

USB ISP Programmer

Bán lẻ: 89,000₫

STLINK V2 Mạch nạp ST-LINK Mini

Bán lẻ: 115,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI