Sản phẩm phần cứng

Mạch nạp/debugger

Sắp xếp sản phẩm:
Ds9097u Module lập trình 1-Wire

Bán lẻ: 800,000₫

CMSIS-DAP STM32 USB Type-C

Bán lẻ: 298,000₫

XDS100 V3 - JTAG

Bán lẻ: 930,000₫

Mạch nạp 89S/AVR ISP

Bán lẻ: 50,000₫

Mạch Nạp J-LINK V8 Tiêu chuẩn

Bán lẻ: 360,000₫

CC-Debugger

Bán lẻ: 410,000₫

PICKIT3 Mạch nạp

Bán lẻ: 650,000₫

PICKIT2 Mạch nạp

Bán lẻ: 430,000₫

Mạch nạp Zigbee SmartRF04EB

Bán lẻ: 115,000₫

USB ISP Programmer

Bán lẻ: 57,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI