Linh kiện cơ bản / Điện trở dán /

Điện trở 0603 - 5%

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở 47R (5%) 0603 (50c)

Bán lẻ: 1,600 Đ

Điện trở 33K (5%) 0603 (50c)

Bán lẻ: 1,600 Đ

Điện trở 0R (5%) 0603 (50c)

Bán lẻ: 1,600 Đ

Điện trở 10M (5%) 0603 (50c)

Bán lẻ: 1,600 Đ

Điện trở 910R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 510R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 470R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 430R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 360R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 220R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 200R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 91R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 68R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 62R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 51R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 49.9R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 30R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Điện trở 24R (5%) 0603

Bán lẻ: 1,900 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI