Vi mạch tích hợp / OpAmp & Comp /

Audio Power Amplifier

Sắp xếp sản phẩm:
TDA2822 SOP-8

Bán lẻ: 3,500 Đ

TDA2030A TO220-5

Bán lẻ: 3,800 Đ

TPA3110D2QPWPRQ1

Bán lẻ: 50,000 Đ

LME49720MAX/NOPB

Bán lẻ: 55,000 Đ

TDA7379

Bán lẻ: 27,000 Đ

TDA7297 ZIP-15

Bán lẻ: 24,000 Đ

TDA2003

Bán lẻ: 6,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI