Tin tức
Vi mạch tích hợpOpAmp & Comp

Audio Power Amplifier

Sắp xếp sản phẩm:
CS8532S 5.5WX2 HSOP28

Bán lẻ: 23,000₫

TDA1175P IC Video 16-PowerDIP

Bán lẻ: 10,000₫

SAE800G 8-SOIC IC Audio Tone

Bán lẻ: 90,000₫

TA8227P

Bán lẻ: 4,500₫

LM4890 MSOP-8

Bán lẻ: 2,000₫

HT6872 SOP-8

Bán lẻ: 3,000₫

TDA2030A TO220-5

Bán lẻ: 4,000₫

TPA3110D2QPWPRQ1

Bán lẻ: 50,000₫

LME49720MAX/NOPB

Bán lẻ: 55,000₫

T62M0001A SOP-24

Bán lẻ: 45,000₫

TDA7297 ZIP-15

Bán lẻ: 45,000₫

TDA2003

Bán lẻ: 6,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI