Linh kiện cơ bản / Điện trở cắm /

Điện trở vạch 1/4W 5%

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở 560 1/4W

Bán lẻ: 2,000 Đ

Điện trở 1k 1/4W 50 con

Bán lẻ: 2,000 Đ

Điện trở 1k2 1/4W

Bán lẻ: 2,000 Đ

0.5R (5%) Resistor

Bán lẻ: 3,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI