Tin tức
Wireless - IoT

2G/3G/4G-LTE/GPS

Sắp xếp sản phẩm:
SIM7600CE-T Module Netcom 4G(LTE)

Bán lẻ: 750,000₫

SIM7600CE-L1S Module Netcom 4G(LTE)

Bán lẻ: 640,000₫

SIM7070G

Bán lẻ: 370,000₫

Module GSM/GPRS A6C

Bán lẻ: 100,000₫

Module GPS GP02

Bán lẻ: 130,000₫

Module GPS GP-01

Bán lẻ: 110,000₫

Board GSM/GPRS A6 Mini

Bán lẻ: 130,000₫

Sim868 Development Board

Bán lẻ: 0₫

Module SIM800L

Bán lẻ: 130,000₫

SIM868

Bán lẻ: 300,000₫

L70-R GPS

Bán lẻ: 210,000₫

GSM Antenna 3m SMA Đực

Bán lẻ: 35,000₫

SIM800A SIMCOM

Bán lẻ: 128,000₫

SIM800

Bán lẻ: 162,000₫

Anten GPS dài 3m

Bán lẻ: 65,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI