Linh kiện cơ bản /

Cuộn cảm

Sắp xếp sản phẩm:
Cuộn cảm 10nH 0603 (10c)

Bán lẻ: 4,000 Đ

Cuộn cảm 470nH 0805 (10c)

Bán lẻ: 4,000 Đ

Cuộn cảm 6.8uH SMD 5030

Bán lẻ: 6,500 Đ

Cuộn cảm 100uH/3A chân dán

Bán lẻ: 3,500 Đ

Cuộn cảm 10mH/2A chân cắm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Cuộn cảm 100uH 9x12mm

Bán lẻ: 1,500 Đ

CD127-33uH-3A

Bán lẻ: 2,800 Đ

CD74R-33uH-2A

Bán lẻ: 3,200 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI