Linh kiện cơ bản /

Cuộn cảm

Sắp xếp sản phẩm:
Cuộn cảm 150uH CD54

Bán lẻ: 1,000 Đ

Cuộn cảm CD53 các giá trị

Bán lẻ: 1,000 Đ

Cuộn cảm CDRH127 680uH

Bán lẻ: 2,800 Đ

Cuộn cảm 0603 các giá trị

Bán lẻ: 3,000 Đ

Cuộn cảm dán CDRH127 47uH

Bán lẻ: 2,600 Đ

Cuộn cảm vạch 10mH 1W 0510

Bán lẻ: 1,000 Đ

Cuộn cảm 330uH CD75

Bán lẻ: 1,100 Đ

Cuộn cảm 5D28 các giá trị

Bán lẻ: 1,800 Đ

CPFC74NP-PS01H2A30

Bán lẻ: 30,000 Đ

Cuộn cảm 68uH CD75

Bán lẻ: 1,100 Đ

Cuộn cảm 47uH CD75

Bán lẻ: 1,100 Đ

Cuộn cảm 33uH CD75

Bán lẻ: 1,100 Đ

1286AS-H-2R2M=P2 2.2uH 1.6A 2016

Bán lẻ: 2,800 Đ

11R474C 470uH 140mA 6.4 Ohm

Bán lẻ: 30,000 Đ

Cuộn cảm 1uH 0630

Bán lẻ: 1,800 Đ

Cuộn cảm 470nH 0805 (10c)

Bán lẻ: 4,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI