Linh kiện cơ bản / Bóng bán dẫn /

Thyristor

Sắp xếp sản phẩm:
Thyristor BTW69-1200

Bán lẻ: 18,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI