Sắp xếp sản phẩm:
09N90E TO-220F N-Mosfet 9A 900V

Bán lẻ: 23,000 Đ

4N60L TO-220F N-Mosfet 4A 600V

Bán lẻ: 7,200 Đ

AO3402 SOT-23 N-Mosfet 4A 30V

Bán lẻ: 450 Đ

IXFH26N60Q TO-247 Mosfet 26A 600V

Bán lẻ: 30,000 Đ

P3203CMG

Bán lẻ: 2,400 Đ

ZXGD3003E6TA

Bán lẻ: 21,000 Đ

SUD50N03A TO-252 N-Mosfet 50A 30V

Bán lẻ: 2,500 Đ

IRF1404S TO-263 N-Mosfet 162A 40V

Bán lẻ: 10,000 Đ

IRFZ44N TO-220 N-Mosfet 49A 55V

Bán lẻ: 3,500 Đ

IRF540N TO-220 N-Mosfet 33A 100V

Bán lẻ: 6,500 Đ

IRFD110 DIP-4 N-Mosfet 1A 100V

Bán lẻ: 10,500 Đ

ITP09N50A TO-220 N-Mosfet 9A 500V

Bán lẻ: 16,500 Đ

CSD17308Q3

Bán lẻ: 10,000 Đ

SIRA12DP-T1-GE3 N-Mosfet 25A 30V

Bán lẻ: 15,000 Đ

AO4828 SOP-8 N-Mosfet 4.5A 60V

Bán lẻ: 3,000 Đ

RU20P7C SOT-23 P-Mosfet 5A 20V

Bán lẻ: 2,200 Đ

AO4914 SOP-8 Dual N-Mosfet 8A 30V

Bán lẻ: 10,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI