Tin tức
Vi mạch tích hợp

Isolator

Sắp xếp sản phẩm:
π120U31 2Pai Semi SOIC_N-8

Bán lẻ: 8,000₫

IL300-X007 OPTOISO 5.3KV PHVOLT 8SMD

Bán lẻ: 310,000₫

TLP521-2GB DIP-8

Bán lẻ: 3,000₫

TLP290-1 SOP-4

Bán lẻ: 3,500₫

EL817 DIP-4

Bán lẻ: 1,300₫

MOC3020 DIP-6

Bán lẻ: 4,000₫

A2430 HCPL-2430 SOP-8

Bán lẻ: 12,500₫

Opto TLP185GB SOP-4

Bán lẻ: 2,000₫

PS2805-4 IC Opto SOP16

Bán lẻ: 12,000₫

Opto HCPL-0601 SOP-8

Bán lẻ: 7,000₫

TLP521-4 SOP-16

Bán lẻ: 8,000₫

Opto ACPL-P480 SOP-6 chính hãng

Bán lẻ: 18,000₫

A7847 HCPL-7847 SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 20,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI