Vi mạch tích hợpPower Management

Battery Management

Sắp xếp sản phẩm:
BQ24075RGTR

Bán lẻ: 20,000 Đ

SC8802QDER

Bán lẻ: 38,000 Đ

TP4056 SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 5,500 Đ

TP4057 SOT23-6

Bán lẻ: 3,000 Đ

BQ7693000DBTR

Bán lẻ: 85,000 Đ

BQ78350DBTR-R1

Bán lẻ: 85,000 Đ

BQ34Z110PWR

Bán lẻ: 136,000 Đ

IP5306 SOP-8

Bán lẻ: 6,000 Đ

DW01 SOT23-6 IC Bảo vệ Pin

Bán lẻ: 1,500 Đ

MCP73832T-2ACI/OT

Bán lẻ: 8,000 Đ

LTC4054-4.2 LTH7 SOT-23

Bán lẻ: 2,000 Đ

TP4056 SOP-8

Bán lẻ: 2,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI