Vi mạch tích hợp / Power Management /

Battery Management

Sắp xếp sản phẩm:
IP5306 SOP-8

Bán lẻ: 6,000 Đ

DW01 IC Bảo vệ Pin

Bán lẻ: 1,800 Đ

MCP73832T-2ACI/OT

Bán lẻ: 9,500 Đ

LTC4054-4.2

Bán lẻ: 2,200 Đ

TP4056 SOP-8

Bán lẻ: 2,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI