Tin tức
Vi mạch tích hợpInterface

I/O Expander

Sắp xếp sản phẩm:
P82B96T SOP-8

Bán lẻ: 35,000₫

PCF8574T SOP-16

Bán lẻ: 32,000₫

MCP23008-E/SO

Bán lẻ: 17,000₫

MCP23008T-E/SS

Bán lẻ: 26,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI