Vi mạch tích hợp / Interface /

I/O Expander

Sắp xếp sản phẩm:
MCP23008-E/SO

Bán lẻ: 17,000 Đ

MCP23008T-E/SS

Bán lẻ: 26,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI