Sắp xếp sản phẩm:
CH340G SOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 7,800 Đ

LAN9514-JZX-TR

Bán lẻ: 90,000 Đ

CP2102N-A01-GQFN28

Bán lẻ: 35,000 Đ

AU6350-A41-MGL-GR

Bán lẻ: 48,000 Đ

PL2303HX

Bán lẻ: 15,000 Đ

PL2303TA

Bán lẻ: 20,000 Đ

CP2102-GMR

Bán lẻ: 29,900 Đ

FT245BL

Bán lẻ: 85,000 Đ

FT232RL SSOP-28 chính hãng

Bán lẻ: 68,000 Đ

PL-2303HXD

Bán lẻ: 35,200 Đ

PL-2303HX

Bán lẻ: 10,200 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI