Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
CH340C SOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 12,000₫

LAN9514-JZX-TR IC USB 64QFN

Bán lẻ: 103,000₫

AU6350-A41-MGL-GR LQFP-48

Bán lẻ: 60,000₫

PL-2303HXD SSOP-28

Bán lẻ: 29,000₫

PL2303TA SSOP-28

Bán lẻ: 20,000₫

CP2102-GMR QFN-28

Bán lẻ: 45,000₫

PL-2303HX

Bán lẻ: 10,200₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI