Sắp xếp sản phẩm:
DTC123JKAT146

Bán lẻ: 1,100 Đ

MMDT2227M-7

Bán lẻ: 7,200 Đ

Cặp Transistor BDW83C BDW84C

Bán lẻ: 20,000 Đ

Cặp sò SJB6150/SJB7150

Bán lẻ: 36,000 Đ

TIP41C TO-220 chính hãng

Bán lẻ: 3,500 Đ

ELQ3H7(TA)

Bán lẻ: 12,000 Đ

IMZ1A SOT23-6 Transistor NPN-PNP

Bán lẻ: 1,800 Đ

DTC144EETL

Bán lẻ: 1,000 Đ

BCP53-16T1G

Bán lẻ: 1,800 Đ

2SA1225 TO-252

Bán lẻ: 3,500 Đ

TIP42C TO-220

Bán lẻ: 2,200 Đ

TIP41C TO-220

Bán lẻ: 2,200 Đ

NZT560A

Bán lẻ: 10,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI