Linh kiện cơ bản / Bóng bán dẫn /

Transistor

Sắp xếp sản phẩm:
EL3H7(B)(TA)-VG

Bán lẻ: 1,100 Đ

2SC3356-T1B R25 NPN Transistor

Bán lẻ: 900 Đ

RD01MUS2B SOT-89

Bán lẻ: 17,000 Đ

MJD127G

Bán lẻ: 2,800 Đ

MJD122G

Bán lẻ: 2,800 Đ

PZT157 PNP Transistor

Bán lẻ: 10,000 Đ

A1015 BA PNP Transistor SOT23

Bán lẻ: 300 Đ

2SA2097

Bán lẻ: 20,000 Đ

H1061

Bán lẻ: 3,400 Đ

2SD401

Bán lẻ: 5,500 Đ

Cặp sò 2SA1943/2SC5200

Bán lẻ: 40,000 Đ

Transitor MPSA42

Bán lẻ: 600 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI