Linh kiện cơ bản /

Diode

Sắp xếp sản phẩm:
RClamp0502BA

Bán lẻ: 3,200 Đ

FR207 FR2M Diode 2A 1000V SMB

Bán lẻ: 1,500 Đ

SMBJ5.0A

Bán lẻ: 1,200 Đ

SMBJ5.0CA

Bán lẻ: 1,200 Đ

RL207 Diode 2A 1000V DO-15

Bán lẻ: 500 Đ

GBJ2510 Diode cầu 25A 1000V

Bán lẻ: 8,000 Đ

SMAJ30A

Bán lẻ: 1,100 Đ

SMAJ7.0A

Bán lẻ: 1,000 Đ

SMAJ15A

Bán lẻ: 1,500 Đ

SMAJ5.0CA

Bán lẻ: 1,000 Đ

1.5KE6.8A-TP TVS Diode DO-201

Bán lẻ: 5,500 Đ

1.5KE36A-TP TVS Diode DO-201

Bán lẻ: 5,500 Đ

1.5KE47A-TP TVS Diode DO-201

Bán lẻ: 5,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI