Diode

Sắp xếp sản phẩm:
GBJ2510 Diode cầu 25A 1000V

Bán lẻ: 8,000 Đ

SMAJ30A

Bán lẻ: 1,100 Đ

SMAJ7.0A

Bán lẻ: 1,000 Đ

SMAJ15A

Bán lẻ: 1,500 Đ

SMAJ5.0CA

Bán lẻ: 1,000 Đ

1.5KE6.8A-TP TVS Diode DO-201

Bán lẻ: 5,500 Đ

1.5KE36A-TP TVS Diode DO-201

Bán lẻ: 5,500 Đ

1.5KE47A-TP TVS Diode DO-201

Bán lẻ: 5,500 Đ

2RM090L-8 2R090 10KA 90V

Bán lẻ: 6,500 Đ

BZT52C5V6 SOD-123

Bán lẻ: 300 Đ

SS36FA SOD-123

Bán lẻ: 700 Đ

Diode BAT85 SOD-80

Bán lẻ: 900 Đ

Diode KDS226 SOT-23

Bán lẻ: 350 Đ

Diode Zener PTZTE2536B

Bán lẻ: 1,000 Đ

BZT52C36

Bán lẻ: 350 Đ

BZT52C5V1 SOD-123

Bán lẻ: 300 Đ

Diode Zener LL4148 SMD

Bán lẻ: 250 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI