Sắp xếp sản phẩm:
MUR860G Rectifiers 8A 600V TO-220

Bán lẻ: 5,000 Đ

MURS360T3G Rectifiers 3A 600V

Bán lẻ: 3,500 Đ

SMCJ45A

Bán lẻ: 1,500 Đ

SMBJ30A

Bán lẻ: 800 Đ

BZT52C5V6S-7-F SOD-323

Bán lẻ: 300 Đ

Diode zener 0.5W 12V SOD-80 (10c)

Bán lẻ: 1,800 Đ

1N5824 SS54 SMA

Bán lẻ: 700 Đ

STPS2H100 SMB

Bán lẻ: 2,500 Đ

SMBJ40

Bán lẻ: 1,300 Đ

B5818WS-TP

Bán lẻ: 1,300 Đ

HSMS-285C-TR1G

Bán lẻ: 21,000 Đ

DF005S1 SDIP-4L

Bán lẻ: 6,000 Đ

MUR160 1A 600V SMB

Bán lẻ: 1,800 Đ

SM6T27A SMB

Bán lẻ: 1,400 Đ

Diode SF38 3A 600V DO-27

Bán lẻ: 3,200 Đ

Diode MBR5150 5A 150V DO-27

Bán lẻ: 2,200 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI