Sắp xếp sản phẩm:
STPS2200U SMB

Bán lẻ: 2,500 Đ

SR3150 Diode Schottky 3A 150V

Bán lẻ: 1,400 Đ

MUR860G Rectifiers 8A 600V TO-220

Bán lẻ: 5,000 Đ

MURS360T3G Rectifiers 3A 600V

Bán lẻ: 3,500 Đ

SMCJ45A

Bán lẻ: 1,500 Đ

SMBJ30A

Bán lẻ: 800 Đ

BZT52C5V6S-7-F SOD-323

Bán lẻ: 300 Đ

Diode zener 0.5W 12V SOD-80 (10c)

Bán lẻ: 1,800 Đ

1N5824 SS54 SMA

Bán lẻ: 700 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI