Phụ kiện Điện tử /

Switch

Sắp xếp sản phẩm:
Nút nhấn 6x6x9mm ngang

Bán lẻ: 600 Đ

Nút nhấn 12x12x8mm DIP 4P

Bán lẻ: 700 Đ

Lò xo cảm ứng F13-H16mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Lò xo cảm ứng F12-H16mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Lò xo cảm ứng F10-H10mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Nút nhấn 6x6x16mm DIP 4P

Bán lẻ: 600 Đ

Nút nhấn 12x12x7mm DIP 4P

Bán lẻ: 700 Đ

Nút nhấn 6x6x5mm ngang

Bán lẻ: 480 Đ

Nút nhấn 6x6x4.3mm ngang

Bán lẻ: 450 Đ

Nút nhấn 12x12x12mm DIP 4P

Bán lẻ: 1,400 Đ

Nút nhấn 12x12x10mm DIP 4P

Bán lẻ: 900 Đ

Joystick 8 trục

Bán lẻ: 100,000 Đ

Nút nhấn 6x6x10mm DIP 4P

Bán lẻ: 270 Đ

Nút nhấn 6x6x7mm SMD 4P

Bán lẻ: 450 Đ

Nút nhấn 6x6x13mm DIP 4P

Bán lẻ: 360 Đ

4 bit - SMD

Bán lẻ: 4,300 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI