Sắp xếp sản phẩm:
IS42S16400J-7TLI

Bán lẻ: 30,000 Đ

MX25L8006EM2I-12G

Bán lẻ: 10,000 Đ

M25PE20-VMN6P

Bán lẻ: 20,000 Đ

W25Q128JVSIQ SOP-8

Bán lẻ: 25,000 Đ

D41256C-10

Bán lẻ: 15,000 Đ

MB8264-15P

Bán lẻ: 22,500 Đ

24LC64-I/SN

Bán lẻ: 6,600 Đ

W25Q80BVSIG

Bán lẻ: 6,000 Đ

W25Q16BVSIG

Bán lẻ: 9,300 Đ

AT24C16N-10SU-2.7

Bán lẻ: 1,800 Đ

25LC256-I/P

Bán lẻ: 24,500 Đ

AT24C512C-SSHD-T SOP-8

Bán lẻ: 10,000 Đ

25LC512-I/SN

Bán lẻ: 30,000 Đ

25LC256-I/SN

Bán lẻ: 22,000 Đ

AT24C256N-10SU-2.7

Bán lẻ: 7,200 Đ

AT24C64B-10PU-2.7

Bán lẻ: 12,000 Đ

AT24C32A-10PU-2.7

Bán lẻ: 2,900 Đ

AT24C08A-10PU-2.7

Bán lẻ: 2,600 Đ

24LC04B-I/SN

Bán lẻ: 4,700 Đ

AT24C02C-SSHM-T

Bán lẻ: 2,600 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI