Vi mạch tích hợp / Isolator /

Transistor Output

Sắp xếp sản phẩm:
A2430 HCPL-2430 SOP-8

Bán lẻ: 12,500 Đ

Opto TLP185GB SOP-4

Bán lẻ: 2,000 Đ

Opto PS2805-4-F3-A

Bán lẻ: 21,000 Đ

Opto HCPL-0601 SOP-8

Bán lẻ: 7,000 Đ

TLP521-4 SOP-16

Bán lẻ: 7,000 Đ

Opto PS2801-4 SOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 16,000 Đ

Opto ACPL-P480 SOP-6 chính hãng

Bán lẻ: 22,000 Đ

A7847 HCPL-7847 SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 20,000 Đ

Opto TLP127 SOP-4 chính hãng

Bán lẻ: 6,000 Đ

ELQ3H7(TA)

Bán lẻ: 12,000 Đ

EL817 SOP-4

Bán lẻ: 1,400 Đ

TLP181-GB SOP-4

Bán lẻ: 1,800 Đ

EL357N SOP-4

Bán lẻ: 1,500 Đ

TLP521-2GB DIP-8

Bán lẻ: 3,800 Đ

EL3H7 SOP-4 chính hãng

Bán lẻ: 1,200 Đ

A2631 HCPL2631 SOP-8

Bán lẻ: 10,000 Đ

TLP280-1 SOP-4

Bán lẻ: 6,000 Đ

4N35

Bán lẻ: 3,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI