SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Orange Pi Interface Board

Bán lẻ: 170,000 Đ

Diode KDS226 SOT-23

Bán lẻ: 350 Đ

Diode Zener PTZTE2536B

Bán lẻ: 1,000 Đ

Triac MCR100-6 SOT-23

Bán lẻ: 700 Đ

BZT52C36

Bán lẻ: 350 Đ

BZT52C5V1

Bán lẻ: 300 Đ

MCV08A-I/SN

Bán lẻ: 15,000 Đ

Điện trở 10M (1%) 0805

Bán lẻ: 3,500 Đ

Điện trở 620K (1%) 0805

Bán lẻ: 3,500 Đ

Điện trở 20K (1%) 0805

Bán lẻ: 3,500 Đ

Điện trở 2K (1%) 0805

Bán lẻ: 3,500 Đ

Điện trở 360R (1%) 0805

Bán lẻ: 3,500 Đ

Sản phẩm phần cứng

Orange Pi Interface Board

Bán lẻ: 170,000 Đ

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 570,000 Đ

SMT32F103C8T6 Mini Kit

Bán lẻ: 60,000 Đ

Board Orange Pi Zero NAS Expansion

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi PC 2

Bán lẻ: 650,000 Đ

Orange Pi Zero Plus2

Bán lẻ: 760,000 Đ

Orange Pi Plus 2E

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi Lite 2

Bán lẻ: 800,000 Đ

Orange Pi RK3399

Bán lẻ: 3,200,000 Đ

Orange Pi R1

Bán lẻ: 460,000 Đ

Orange Pi I96

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-B

Bán lẻ: 850,000 Đ

Orange Pi WinPlus

Bán lẻ: 1,200,000 Đ

Orange Pi Win

Bán lẻ: 850,000 Đ

Module - Cảm Biến

Wireless - RF

Module RFID RC522 Mini

Bán lẻ: 110,000 Đ

Module RFID RDM6300

Bán lẻ: 65,000 Đ

PN532 - NFC RFID Module

Bán lẻ: 145,000 Đ

DX-BT20 Module Bluetooth 5.0

Bán lẻ: 105,000 Đ

JDY-66 Module Audio Bluetooth 4.2

Bán lẻ: 80,000 Đ

JDY-18 BLE Bluetooth 4.2

Bán lẻ: 90,000 Đ

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 570,000 Đ

Anten GSM 3Dbi 3m

Bán lẻ: 45,000 Đ

JDY-08 BLE Bluetooth 4.0

Bán lẻ: 75,000 Đ

Vi Điều Khiển

MCV08A-I/SN

Bán lẻ: 15,000 Đ

N76E885AT28

Bán lẻ: 13,500 Đ

N76E885AT20

Bán lẻ: 13,000 Đ

STM32F429ZIT6

Bán lẻ: 270,000 Đ

ATmega8A-AU TQFP-32

Bán lẻ: 20,500 Đ

ATTINY12-8PI

Bán lẻ: 14,500 Đ

MSP430F2618

Bán lẻ: 24,500 Đ

STM8S103K3T6C

Bán lẻ: 11,500 Đ

STM32F042F4P6

Bán lẻ: 34,000 Đ

PIC16F876A-I/SP

Bán lẻ: 58,000 Đ

MC9RS08KA4CWJ

Bán lẻ: 33,000 Đ

STM32F100C6T6B

Bán lẻ: 32,000 Đ

STC89C52RC PDIP-40

Bán lẻ: 17,000 Đ

ATmega32A-PU

Bán lẻ: 62,000 Đ

PIC16F690-I/SS

Bán lẻ: 18,300 Đ

Vi mạch tích hợp

SN65HVD12IDREP SOIC-8

Bán lẻ: 10,000 Đ

TPS54331DR

Bán lẻ: 9,500 Đ

XL1509-12E1 SOP8

Bán lẻ: 4,000 Đ

ENC28J60-I/SO SOP-28

Bán lẻ: 54,000 Đ

TLP280-1 SOP-4

Bán lẻ: 6,000 Đ

74VHCT541 TSSOP-20

Bán lẻ: 10,500 Đ

BD00KA5

Bán lẻ: 24,000 Đ

MAX825TEUK+T

Bán lẻ: 32,000 Đ

DW01 IC Bảo vệ Pin

Bán lẻ: 1,800 Đ

L7805 SOT-89

Bán lẻ: 1,200 Đ

TPS5430DDAR

Bán lẻ: 20,000 Đ

KA7805

Bán lẻ: 2,000 Đ

TL072 DIP

Bán lẻ: 5,000 Đ

L7805CD2T SMD

Bán lẻ: 3,500 Đ

74HC154D SO-24

Bán lẻ: 10,000 Đ

Linh kiện cơ bản

Diode KDS226 SOT-23

Bán lẻ: 350 Đ

Diode Zener PTZTE2536B

Bán lẻ: 1,000 Đ

Triac MCR100-6 SOT-23

Bán lẻ: 700 Đ

BZT52C36

Bán lẻ: 350 Đ

BZT52C5V1

Bán lẻ: 300 Đ

Điện trở 10M (1%) 0805

Bán lẻ: 3,500 Đ

Điện trở 620K (1%) 0805

Bán lẻ: 3,500 Đ

Điện trở 20K (1%) 0805

Bán lẻ: 3,500 Đ

Điện trở 2K (1%) 0805

Bán lẻ: 3,500 Đ

Điện trở 360R (1%) 0805

Bán lẻ: 3,500 Đ

Điện trở vạch 1W 10R 5%

Bán lẻ: 1,700 Đ

Led 3528 Blue

Bán lẻ: 330 Đ

Phụ kiện Điện tử

Linh kiện ứng dụng

Cuộn hút 24VDC 0837S

Bán lẻ: 35,000 Đ

Động cơ rung 3V 1027

Bán lẻ: 7,000 Đ

TDA7379

Bán lẻ: 27,000 Đ

TDS-08A Cuộn hút mini 12 - 24V

Bán lẻ: 38,000 Đ

UPC1379C

Bán lẻ: 85,000 Đ

T62M0001A

Bán lẻ: 110,000 Đ

Động cơ 3 V (WFF-030PB-11210)

Bán lẻ: 10,000 Đ

BL0306

Bán lẻ: 60,000 Đ

TDA7297

Bán lẻ: 28,000 Đ

M50195P

Bán lẻ: 48,000 Đ

Dụng cụ & Thiết bị

LA1002 Logic Analyzer 24M

Bán lẻ: 475,000 Đ

Hộp PLC 115x90x40mm

Bán lẻ: 18,000 Đ

Adapter 5V 3A Power Supply

Bán lẻ: 110,000 Đ

Hộp PLC - 04 179x100x48

Bán lẻ: 58,000 Đ

Biến áp ZN35135BA 12V-2VA

Bán lẻ: 30,000 Đ

Vỏ USB 33x15x6mm

Bán lẻ: 8,000 Đ

Vỏ USB 42x17x7mm Vàng Chưa In

Bán lẻ: 9,000 Đ

Digital Thermometer

Bán lẻ: 55,000 Đ

MicroSD 8G

Bán lẻ: 140,000 Đ

12V/2A - 5.5x2.1mm

Bán lẻ: 45,000 Đ

USB charger 5V2.5A

Bán lẻ: 90,000 Đ

Vỏ Orange Pi PC Plus - White

Bán lẻ: 90,000 Đ

Vỏ Orange Pi Lite - White

Bán lẻ: 80,000 Đ

Vỏ Orange Pi One - White

Bán lẻ: 80,000 Đ

Thiết bị đo Dòng-Áp

Bán lẻ: 150,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI