SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

E104-BT5032A-TB Module Test Board chip nRF52832

Bán lẻ: 200,000₫ 280,000₫

Nguồn Meanwell RSP-750-27

Bán lẻ: 3,600,000₫ 4,100,000₫

Orange Pi 3G-IOT-B

Bán lẻ: 800,000₫ 850,000₫

Orange Pi PC Plus

Bán lẻ: 650,000₫ 700,000₫

CC3000MOD

Bán lẻ: 250,000₫ 320,000₫

SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Sản phẩm phần cứng

KIT PIC16F877A

Bán lẻ: 265,000₫

STM8S105K4T6 Mini Kit

Bán lẻ: 52,000₫

Kit STM32F030F4P6

Bán lẻ: 55,000₫

STM8S103F3P6 Mini Kit

Bán lẻ: 26,000₫

Mega2560 Pro ATmega2560-16AU

Bán lẻ: 275,000₫

Orange Pi Development Board 4G-IOT

Bán lẻ: 2,600,000₫

Orange Pi Interface Board

Bán lẻ: 170,000₫

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 500,000₫

STM32F103C8T6 Mini Kit

Bán lẻ: 200,000₫

Board Orange Pi Zero NAS Expansion

Bán lẻ: 330,000₫

Orange Pi PC 2

Bán lẻ: 650,000₫

Orange Pi Plus 2E

Bán lẻ: 1,850,000₫

Cảm biến - Module

Wireless - IoT

Vi Điều Khiển - FPGA - SoC

STM8S003K3T6C 32LQFP

Bán lẻ: 40,000₫

XC9536XL-10PCG44C

Bán lẻ: 150,000₫

PIC16F690-I/SO

Bán lẻ: 28,000₫

ATtiny24A-SSU

Bán lẻ: 20,000₫

PIC18F4550-I/P

Bán lẻ: 135,000₫

AT89C52-24PI

Bán lẻ: 15,000₫

ATMEGA16-16PU

Bán lẻ: 52,000₫

PIC24FJ256GB108-I/PT

Bán lẻ: 120,000₫

XC3S500E-4VQG100C

Bán lẻ: 260,000₫

Vi mạch tích hợp

Linh kiện cơ bản

Phụ kiện Điện tử

Dụng cụ & Thiết bị

Linh kiện ứng dụng

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI