SẢN PHẨM MỚI NHẤT

JW2SN-DC24V

Bán lẻ: 16,800 Đ

JW1FSN-DC12V

Bán lẻ: 16,800 Đ

JQ1AP-12V-F

Bán lẻ: 16,800 Đ

DS2E-S-DC12V

Bán lẻ: 16,800 Đ

DS2E-S-DC24V

Bán lẻ: 16,800 Đ

JQ1P-12V-F

Bán lẻ: 15,500 Đ

JQ1P-5V-F

Bán lẻ: 16,800 Đ

Tụ CBB21A 224J400V 0.22uF 20mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB22 474J400V 0.47uF 20mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB22 105J400V 1uF 15mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

GBJ2510 Diode cầu 25A 1000V

Bán lẻ: 8,000 Đ

Dây IDE6 6P 20cm chân 2.54mm

Bán lẻ: 3,000 Đ

Tụ hóa 16V 220uF 6x7mm

Bán lẻ: 280 Đ

Sản phẩm phần cứng

Orange Pi Interface Board

Bán lẻ: 170,000 Đ

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 570,000 Đ

STM32F103C8T6 Mini Kit

Bán lẻ: 58,000 Đ

Board Orange Pi Zero NAS Expansion

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi PC 2

Bán lẻ: 650,000 Đ

Orange Pi Zero Plus2

Bán lẻ: 760,000 Đ

Orange Pi Plus 2E

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi Lite 2

Bán lẻ: 800,000 Đ

Orange Pi RK3399

Bán lẻ: 3,200,000 Đ

Orange Pi R1

Bán lẻ: 460,000 Đ

Orange Pi I96

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-B

Bán lẻ: 850,000 Đ

Orange Pi WinPlus

Bán lẻ: 1,200,000 Đ

Orange Pi Win

Bán lẻ: 850,000 Đ

Wireless - IoT

ESP32-MeshKit-Light

Bán lẻ: 640,000 Đ

ESP-FactoryTB1

Bán lẻ: 880,000 Đ

ESP-BAT32 (Evaluation Board)

Bán lẻ: 1,000,000 Đ

ESP-BAT8 (Evaluation Board)

Bán lẻ: 1,000,000 Đ

ESP32-Azure IoT Kit

Bán lẻ: 1,330,000 Đ

ESP32-LCDKit

Bán lẻ: 480,000 Đ

ESP32-MeshKit-Sense

Bán lẻ: 900,000 Đ

ESP32-Sense Kit

Bán lẻ: 1,500,000 Đ

ESP32-PICO-KIT

Bán lẻ: 360,000 Đ

ESP-WROVER-KIT-VB

Bán lẻ: 1,450,000 Đ

ESP32-Ethernet-Kit

Bán lẻ: 1,650,000 Đ

ESP-EYE

Bán lẻ: 950,000 Đ

ESP32-DevKitC

Bán lẻ: 400,000 Đ

ESP32-LyraT-Mini

Bán lẻ: 650,000 Đ

ESP32-LyraTD-DSPG

Bán lẻ: 1,700,000 Đ

Module - Cảm Biến

RSP-750-27

Bán lẻ: 4,100,000 Đ

HLG-40H-12B

Bán lẻ: 750,000 Đ

BS818A-2

Bán lẻ: 13,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S5

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S15

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell NES-150-12

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SP-240-24

Bán lẻ: 880,000 Đ

Module nguồn Meanwell RSP-500-27

Bán lẻ: 2,200,000 Đ

Module LED matrix 8x32 MAX7219

Bán lẻ: 95,000 Đ

DP83848 Ethernet Board

Bán lẻ: 270,000 Đ

JDY-66 Module Audio Bluetooth 4.2

Bán lẻ: 80,000 Đ

TTP223-BA6

Bán lẻ: 2,000 Đ

Vi Điều Khiển

N76E003AT20

Bán lẻ: 5,800 Đ

PIC16F676-I/ST

Bán lẻ: 21,000 Đ

PIC16F1825-I/SL

Bán lẻ: 28,000 Đ

PIC16F1825-I/P

Bán lẻ: 45,000 Đ

PIC16F1823-I/SL

Bán lẻ: 17,000 Đ

AT89C55WD-24PU DIP-40

Bán lẻ: 32,000 Đ

MCV08A-I/SN

Bán lẻ: 15,000 Đ

N76E885AT28

Bán lẻ: 13,500 Đ

N76E885AT20

Bán lẻ: 13,000 Đ

STM32F429ZIT6

Bán lẻ: 270,000 Đ

ATmega8A-AU TQFP-32

Bán lẻ: 20,000 Đ

ATTINY12-8PI

Bán lẻ: 14,500 Đ

MSP430F2618

Bán lẻ: 24,500 Đ

STM8S103K3T6C

Bán lẻ: 11,500 Đ

STM32F042F4P6

Bán lẻ: 34,000 Đ

Vi mạch tích hợp

L78M05 TO-252 (loại thường)

Bán lẻ: 1,200 Đ

MCP4922T-E/SL

Bán lẻ: 40,000 Đ

A2631 HCPL2631 SOP-8

Bán lẻ: 10,000 Đ

MC78M15G TO-252

Bán lẻ: 6,500 Đ

IR2184SPBF SOP-8

Bán lẻ: 19,000 Đ

MAX3485EESA SOIC-8

Bán lẻ: 21,000 Đ

W25Q128JVSIQ SOP-8

Bán lẻ: 25,000 Đ

LM1117T 3.3V 1.5A TO-220

Bán lẻ: 5,000 Đ

LM1117T 5.0V 1.5A TO-220

Bán lẻ: 5,000 Đ

SN65HVD12IDREP SOIC-8

Bán lẻ: 10,000 Đ

TPS54331DR

Bán lẻ: 9,500 Đ

XL1509-12E1 SOP8

Bán lẻ: 4,000 Đ

ENC28J60-I/SO SOP-28

Bán lẻ: 54,000 Đ

TLP280-1 SOP-4

Bán lẻ: 6,000 Đ

74VHCT541 TSSOP-20

Bán lẻ: 10,500 Đ

Linh kiện cơ bản

Tụ CBB21A 224J400V 0.22uF 20mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB22 474J400V 0.47uF 20mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ CBB22 105J400V 1uF 15mm

Bán lẻ: 2,000 Đ

GBJ2510 Diode cầu 25A 1000V

Bán lẻ: 8,000 Đ

Tụ hóa 16V 220uF 6x7mm

Bán lẻ: 280 Đ

SMAJ30A

Bán lẻ: 1,100 Đ

SMAJ7.0A

Bán lẻ: 1,000 Đ

SMAJ15A

Bán lẻ: 1,500 Đ

SMAJ5.0CA

Bán lẻ: 1,000 Đ

BTA41-600B

Bán lẻ: 12,000 Đ

Điện trở 47R (5%) 1206 (50c)

Bán lẻ: 2,800 Đ

Phụ kiện Điện tử

JW2SN-DC24V

Bán lẻ: 16,800 Đ

JW1FSN-DC12V

Bán lẻ: 16,800 Đ

JQ1AP-12V-F

Bán lẻ: 16,800 Đ

DS2E-S-DC12V

Bán lẻ: 16,800 Đ

DS2E-S-DC24V

Bán lẻ: 16,800 Đ

JQ1P-12V-F

Bán lẻ: 15,500 Đ

JQ1P-5V-F

Bán lẻ: 16,800 Đ

Dây IDE6 6P 20cm chân 2.54mm

Bán lẻ: 3,000 Đ

G2R-1-E 24VDC

Bán lẻ: 40,000 Đ

HF2160-1A-12DE Relay 12V30A

Bán lẻ: 25,000 Đ

JQX-105F-4-220V-1HS

Bán lẻ: 50,000 Đ

Dụng cụ & Thiết bị

RSP-750-27

Bán lẻ: 4,100,000 Đ

HLG-40H-12B

Bán lẻ: 750,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S5

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S15

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell NES-150-12

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SP-240-24

Bán lẻ: 880,000 Đ

Module nguồn Meanwell RSP-500-27

Bán lẻ: 2,200,000 Đ

LA1002 Logic Analyzer 24M

Bán lẻ: 475,000 Đ

Hộp PLC 115x90x40mm

Bán lẻ: 18,000 Đ

Adapter 5V 3A Power Supply

Bán lẻ: 110,000 Đ

Hộp PLC - 04 179x100x48

Bán lẻ: 58,000 Đ

Biến áp ZN35135BA 12V-2VA

Bán lẻ: 30,000 Đ

Vỏ USB 33x15x6mm

Bán lẻ: 8,000 Đ

Vỏ USB 42x17x7mm Vàng Chưa In

Bán lẻ: 9,000 Đ

Digital Thermometer

Bán lẻ: 55,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI