SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Bosch 30333

Bán lẻ: 40,000 Đ

TLE6288R

Bán lẻ: 50,000 Đ

IRGS14C40L TO-263

Bán lẻ: 8,500 Đ

L9856 SOP-8

Bán lẻ: 10,500 Đ

IR2125S SOP-8

Bán lẻ: 22,000 Đ

BUK9230-55A TO-252

Bán lẻ: 5,500 Đ

NGD8201AG

Bán lẻ: 8,500 Đ

AOD4185 D4185 TO-252

Bán lẻ: 4,200 Đ

BUK9640-100A

Bán lẻ: 5,000 Đ

STPS2H100 SMB

Bán lẻ: 2,500 Đ

SMBJ40

Bán lẻ: 1,300 Đ

FC-135 32.768KHz 12.5pF 3215

Bán lẻ: 3,000 Đ

Sản phẩm phần cứng

Orange Pi Development Board 4G-IOT

Bán lẻ: 2,600,000 Đ

Orange Pi Interface Board

Bán lẻ: 170,000 Đ

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 570,000 Đ

STM32F103C8T6 Mini Kit

Bán lẻ: 58,000 Đ

Board Orange Pi Zero NAS Expansion

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi PC 2

Bán lẻ: 650,000 Đ

Orange Pi Zero Plus2

Bán lẻ: 760,000 Đ

Orange Pi Plus 2E

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi Lite 2

Bán lẻ: 800,000 Đ

Orange Pi RK3399

Bán lẻ: 3,200,000 Đ

Orange Pi R1

Bán lẻ: 460,000 Đ

Orange Pi I96

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-B

Bán lẻ: 850,000 Đ

Orange Pi WinPlus

Bán lẻ: 1,200,000 Đ

Wireless - IoT

AS3932-BTST TSSOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 60,000 Đ

AS3930-BTST TSSOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 46,000 Đ

Anten lò xo RF 433Mhz 3DBi cong

Bán lẻ: 5,500 Đ

Anten RF433 3Dbi SMA Đực 5cm

Bán lẻ: 13,000 Đ

Module Z-Wave ZM5304AU-CME3

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module Z-Wave ZM5202AH-CME3R

Bán lẻ: 180,000 Đ

ESP32-MeshKit-Light

Bán lẻ: 640,000 Đ

ESP-FactoryTB1

Bán lẻ: 880,000 Đ

ESP-BAT32 (Evaluation Board)

Bán lẻ: 1,000,000 Đ

ESP-BAT8 (Evaluation Board)

Bán lẻ: 1,000,000 Đ

Module - Cảm Biến

DRV5032AJDBZR

Bán lẻ: 9,500 Đ

BS813A-1 SOP-8

Bán lẻ: 9,000 Đ

Nguồn Meanwell RPS-60-24

Bán lẻ: 500,000 Đ

Nguồn Meanwell MDR-60-24

Bán lẻ: 400,000 Đ

TTP226-809SN

Bán lẻ: 20,000 Đ

RSP-750-27

Bán lẻ: 4,100,000 Đ

HLG-40H-12B

Bán lẻ: 750,000 Đ

BS818A-2

Bán lẻ: 13,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S5

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S15

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell NES-150-12

Bán lẻ: 600,000 Đ

Vi Điều Khiển

STM32L431CBT6 LQFP-48

Bán lẻ: 78,000 Đ

MSP430FW427IPMR LQFP-64

Bán lẻ: 83,000 Đ

PIC18F26K20-I/ML

Bán lẻ: 62,000 Đ

ATMEGA128A-AU chính hãng

Bán lẻ: 75,000 Đ

STM32F103RCT6

Bán lẻ: 32,000 Đ

PIC16F72-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 15,000 Đ

PIC16F886-I/SO

Bán lẻ: 29,000 Đ

W78E052DFG chính hãng

Bán lẻ: 18,000 Đ

PIC16F886-I/SP chính hãng

Bán lẻ: 39,000 Đ

STM32L432KCU6

Bán lẻ: 130,000 Đ

STM8S105C4T6 LQFP-48

Bán lẻ: 18,000 Đ

STM32F103CBT6 LQFP-48

Bán lẻ: 90,000 Đ

STM32F103VET7

Bán lẻ: 150,000 Đ

N76E003AT20

Bán lẻ: 5,800 Đ

PIC16F676-I/ST

Bán lẻ: 21,000 Đ

Vi mạch tích hợp

Bosch 30333

Bán lẻ: 40,000 Đ

TLE6288R

Bán lẻ: 50,000 Đ

IR2125S SOP-8

Bán lẻ: 22,000 Đ

TPS62840DLCR VSON-HR-8

Bán lẻ: 60,000 Đ

ADC0831 DIP-8

Bán lẻ: 21,500 Đ

IP5306 SOP-8

Bán lẻ: 6,000 Đ

TLP181-GB SOP-4

Bán lẻ: 1,800 Đ

CJ78M05 TO-252

Bán lẻ: 3,000 Đ

74VHC74MX SOIC-14

Bán lẻ: 9,000 Đ

74VHC04MX SOIC-14

Bán lẻ: 10,000 Đ

MM74HCT164M SOIC-14

Bán lẻ: 7,000 Đ

74VHCT244D,118 SO-20

Bán lẻ: 20,000 Đ

L78M09ABDT-TR TO-252

Bán lẻ: 6,500 Đ

MUR160 1A 600V SMB

Bán lẻ: 1,800 Đ

SM6T27A SMB

Bán lẻ: 1,400 Đ

Linh kiện cơ bản

IRGS14C40L TO-263

Bán lẻ: 8,500 Đ

L9856 SOP-8

Bán lẻ: 10,500 Đ

BUK9230-55A TO-252

Bán lẻ: 5,500 Đ

NGD8201AG

Bán lẻ: 8,500 Đ

AOD4185 D4185 TO-252

Bán lẻ: 4,200 Đ

BUK9640-100A

Bán lẻ: 5,000 Đ

STPS2H100 SMB

Bán lẻ: 2,500 Đ

SMBJ40

Bán lẻ: 1,300 Đ

FC-135 32.768KHz 12.5pF 3215

Bán lẻ: 3,000 Đ

1286AS-H-2R2M=P2 2.2uH 1.6A 2016

Bán lẻ: 2,800 Đ

Phụ kiện Điện tử

Linh kiện ứng dụng

TAS5707A HTQFP-48

Bán lẻ: 54,000 Đ

CD4511BM SOP-16

Bán lẻ: 2,800 Đ

TDA7379

Bán lẻ: 27,000 Đ

UPC1379C

Bán lẻ: 170,000 Đ

T62M0001A

Bán lẻ: 110,000 Đ

Led matrix 8x8 - 1588AUR

Bán lẻ: 12,000 Đ

BL0306

Bán lẻ: 60,000 Đ

TDA7297

Bán lẻ: 28,000 Đ

M50195P

Bán lẻ: 48,000 Đ

Dụng cụ & Thiết bị

Sơn bảo vệ mạch CRC70

Bán lẻ: 150,000 Đ

Nguồn Meanwell RPS-60-24

Bán lẻ: 500,000 Đ

Nguồn Meanwell MDR-60-24

Bán lẻ: 400,000 Đ

Nguồn 24V 2A đầu 5.5x2.5 mm

Bán lẻ: 80,000 Đ

RSP-750-27

Bán lẻ: 4,100,000 Đ

HLG-40H-12B

Bán lẻ: 750,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S5

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S15

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell NES-150-12

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SP-240-24

Bán lẻ: 1,300,000 Đ

Module nguồn Meanwell RSP-500-27

Bán lẻ: 2,200,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI