SẢN PHẨM MỚI NHẤT

SPX29150T

Bán lẻ: 15,000 Đ

74HC573

Bán lẻ: 3,800 Đ

Module Audio TDA7297

Bán lẻ: 55,000 Đ

74HC154

Bán lẻ: 10,000 Đ

74HC14D

Bán lẻ: 2,300 Đ

Module cảm biến âm thanh

Bán lẻ: 23,000 Đ

MC33063A

Bán lẻ: 6,800 Đ

VP3082

Bán lẻ: 5,800 Đ

Nút nhấn 6x6x5mm ngang

Bán lẻ: 480 Đ

Nút nhấn 6x6x4.3mm ngang

Bán lẻ: 450 Đ

Nút nhấn 12x12x12mm DIP 4P

Bán lẻ: 1,400 Đ

SN74LS07D

Bán lẻ: 4,700 Đ

Nút nhấn 12x12x10mm DIP 4P

Bán lẻ: 900 Đ

Module RTC DS3231

Bán lẻ: 36,000 Đ

Module ghi âm IDS1820

Bán lẻ: 45,000 Đ

Sản phẩm phần cứng

Board Orange Pi Zero NAS Expansion

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi PC 2

Bán lẻ: 650,000 Đ

Orange Pi Zero Plus2

Bán lẻ: 760,000 Đ

Orange Pi Plus 2E

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi Lite 2

Bán lẻ: 800,000 Đ

Orange Pi RK3399

Bán lẻ: 3,200,000 Đ

Orange Pi R1

Bán lẻ: 460,000 Đ

Orange Pi I96

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-B

Bán lẻ: 850,000 Đ

Orange Pi WinPlus

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi Win

Bán lẻ: 850,000 Đ

Orange Pi Prime

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-A

Bán lẻ: 750,000 Đ

Orange Pi Zero Plus

Bán lẻ: 580,000 Đ

Orange Pi 4G-IOT

Bán lẻ: 1,100,000 Đ

Module - Cảm Biến

Module Audio TDA7297

Bán lẻ: 55,000 Đ

Module cảm biến âm thanh

Bán lẻ: 23,000 Đ

Module RTC DS3231

Bán lẻ: 36,000 Đ

Module ghi âm IDS1820

Bán lẻ: 45,000 Đ

PCI-E Serial Card PCIe

Bán lẻ: 3,000,000 Đ

SCW05B-15

Bán lẻ: 330,000 Đ

Bàn phím 3x4

Bán lẻ: 50,000 Đ

Bàn phím 4x4

Bán lẻ: 62,000 Đ

Biến áp ZN35135BA 12V-2VA

Bán lẻ: 30,000 Đ

HLK-PM12 12VDC 3W

Bán lẻ: 75,000 Đ

HLC2701

Bán lẻ: 78,000 Đ

12VDC/400mA - T01

Bán lẻ: 24,000 Đ

12VDC/400mA - T02

Bán lẻ: 24,000 Đ

Wireless - RF

DA14585 Development Kit

Bán lẻ: 1,600,000 Đ

RHF76-052

Bán lẻ: 250,000 Đ

Module GPS GP02

Bán lẻ: 130,000 Đ

Module GPS GP-01

Bán lẻ: 110,000 Đ

Module RF SI4432

Bán lẻ: 0 Đ

ESP-WROOM-32

Bán lẻ: 135,000 Đ

Module Bluetooth 5.0 NRF52840

Bán lẻ: 300,000 Đ

Board GSM/GPRS A6 Mini

Bán lẻ: 130,000 Đ

Sim868 Development Board

Bán lẻ: 1,200,000 Đ

NRF52832 NRF51822 Interface Board

Bán lẻ: 150,000 Đ

Module Bluetooth 4.2 NRF52832

Bán lẻ: 250,000 Đ

nRF51DK_TM

Bán lẻ: 340,000 Đ

BLE4.0 Bluetooth NRF51822

Bán lẻ: 225,000 Đ

Vi Điều Khiển

ATTINY12-8PI

Bán lẻ: 14,500 Đ

MSP430F2618

Bán lẻ: 24,500 Đ

STM8S103K3T6C

Bán lẻ: 11,500 Đ

STM32F042F4P6

Bán lẻ: 34,000 Đ

PIC16F876A-I/SP

Bán lẻ: 58,000 Đ

MC9RS08KA4CWJ

Bán lẻ: 33,000 Đ

STM32F100C6T6B

Bán lẻ: 32,000 Đ

STC89C52RC PDIP-40

Bán lẻ: 17,000 Đ

ATmega32A-PU

Bán lẻ: 62,000 Đ

PIC16F690-I/SS

Bán lẻ: 18,300 Đ

PIC16F917-I/PT

Bán lẻ: 25,000 Đ

CC2531F256RHAT

Bán lẻ: 65,000 Đ

STM32F030C8T6

Bán lẻ: 21,700 Đ

STM8L151K4T6

Bán lẻ: 25,100 Đ

PIC18F4550-I/PT

Bán lẻ: 97,000 Đ

Vi mạch tích hợp

SPX29150T

Bán lẻ: 15,000 Đ

74HC573

Bán lẻ: 3,800 Đ

74HC154

Bán lẻ: 10,000 Đ

74HC14D

Bán lẻ: 2,300 Đ

MC33063A

Bán lẻ: 6,800 Đ

VP3082

Bán lẻ: 5,800 Đ

SN74LS07D

Bán lẻ: 4,700 Đ

D41256C-10

Bán lẻ: 15,000 Đ

MB8264-15P

Bán lẻ: 22,500 Đ

74HC165D

Bán lẻ: 2,700 Đ

LM340T-12

Bán lẻ: 41,000 Đ

MAX7219CNG

Bán lẻ: 12,000 Đ

CS5529

Bán lẻ: 160,000 Đ

L7824CV

Bán lẻ: 3,800 Đ

MAX31865

Bán lẻ: 55,000 Đ

Linh kiện cơ bản

Tụ hóa 330uF/35V

Bán lẻ: 900 Đ

Điện trở 100R (5%) 0805

Bán lẻ: 3,500 Đ

Tụ 1uF 0603

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ 100nF 0603

Bán lẻ: 4,000 Đ

Tụ 12pF 0603

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ 100nF (20%) 0805

Bán lẻ: 3,000 Đ

Tụ 10uF (5%) 0805

Bán lẻ: 4,000 Đ

Tụ 1uF (5%) 0805

Bán lẻ: 4,000 Đ

Tụ 100nF (5%) 0805

Bán lẻ: 3,000 Đ

Tụ 10nF (5%) 0805

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ 100pF (5%) 0805

Bán lẻ: 3,000 Đ

Điện trở 10K (5%) 1206

Bán lẻ: 6,000 Đ

Điện trở 56K (5%) 0603

Bán lẻ: 3,500 Đ

Điện trở 100R (5%) 0603

Bán lẻ: 3,500 Đ

Điện trở 22K (5%) 0603

Bán lẻ: 3,500 Đ

Phụ kiện Điện tử

Nút nhấn 6x6x5mm ngang

Bán lẻ: 480 Đ

Nút nhấn 6x6x4.3mm ngang

Bán lẻ: 450 Đ

Nút nhấn 12x12x12mm DIP 4P

Bán lẻ: 1,400 Đ

Nút nhấn 12x12x10mm DIP 4P

Bán lẻ: 900 Đ

Joystick 8 trục

Bán lẻ: 100,000 Đ

Nút nhấn 6x6x10mm DIP 4P

Bán lẻ: 270 Đ

Nút nhấn 6x6x7mm SMD 4P

Bán lẻ: 450 Đ

Nút nhấn 6x6x13mm DIP 4P

Bán lẻ: 360 Đ

4 bit - SMD

Bán lẻ: 1,800 Đ

SIM Card Holder 6+1 Pin

Bán lẻ: 15,000 Đ

Socket Micro Sim 6P Flip

Bán lẻ: 5,500 Đ

Socket Micro Sim 6P Push

Bán lẻ: 11,000 Đ

HF46F/5-HS1

Bán lẻ: 9,500 Đ

DB15 cái, thẳng, 2 hàng chân

Bán lẻ: 2,300 Đ

Linh kiện ứng dụng

UPC1379C

Bán lẻ: 85,000 Đ

T62M0001A

Bán lẻ: 110,000 Đ

WFF-030PB-11210

Bán lẻ: 10,000 Đ

BL0306

Bán lẻ: 60,000 Đ

TDA7297

Bán lẻ: 28,000 Đ

M50195P

Bán lẻ: 48,000 Đ

Dụng cụ & Thiết bị

Adapter 5V 3A Power Supply

Bán lẻ: 110,000 Đ

Hộp PLC - 04 179x100x48

Bán lẻ: 58,000 Đ

Biến áp ZN35135BA 12V-2VA

Bán lẻ: 30,000 Đ

Vỏ USB 33x15x6mm

Bán lẻ: 8,000 Đ

Vỏ USB 42x17x7mm Vàng Chưa In

Bán lẻ: 9,000 Đ

Digital Thermometer

Bán lẻ: 55,000 Đ

MicroSD 8G

Bán lẻ: 140,000 Đ

12V/2A - 5.5x2.1mm

Bán lẻ: 45,000 Đ

USB charger 5V2.5A

Bán lẻ: 90,000 Đ

Vỏ Orange Pi PC Plus - White

Bán lẻ: 90,000 Đ

Vỏ Orange Pi Lite - White

Bán lẻ: 80,000 Đ

Vỏ Orange Pi One - White

Bán lẻ: 80,000 Đ

Thiết bị đo Dòng-Áp

Bán lẻ: 150,000 Đ

USB charger 5Vx2

Bán lẻ: 50,000 Đ

5V/2A - 4.0x1.7mm

Bán lẻ: 45,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI