SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Sản phẩm phần cứng

Orange Pi Development Board 4G-IOT

Bán lẻ: 2,600,000 Đ

Orange Pi Interface Board

Bán lẻ: 170,000 Đ

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 500,000 Đ

STM32F103C8T6 Mini Kit

Bán lẻ: 58,000 Đ

Board Orange Pi Zero NAS Expansion

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi PC 2

Bán lẻ: 650,000 Đ

Orange Pi Zero Plus2

Bán lẻ: 760,000 Đ

Orange Pi Plus 2E

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi Lite 2

Bán lẻ: 800,000 Đ

Orange Pi RK3399

Bán lẻ: 3,200,000 Đ

Orange Pi R1

Bán lẻ: 460,000 Đ

Orange Pi I96

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-B

Bán lẻ: 850,000 Đ

Orange Pi WinPlus

Bán lẻ: 1,200,000 Đ

Wireless - IoT

Module - Cảm Biến

Vi Điều Khiển

ATmega8-16AI

Bán lẻ: 70,000 Đ

STM32F103R6T6 chính hãng

Bán lẻ: 75,000 Đ

PIC12F508-I/SN

Bán lẻ: 11,000 Đ

ATMEGA162-16AU chính hãng

Bán lẻ: 70,000 Đ

PIC16F716-I/P chính hãng

Bán lẻ: 30,000 Đ

ATMEGA88PA-AU chính hãng

Bán lẻ: 28,000 Đ

ATMEGA48PA-AU chính hãng

Bán lẻ: 25,000 Đ

ATMEGA32U4-AU TQFP-44 chính hãng

Bán lẻ: 68,000 Đ

Bosch 30682

Bán lẻ: 65,000 Đ

MSP430FW427IPMR LQFP-64

Bán lẻ: 85,000 Đ

PIC16F1936-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 23,000 Đ

ATMEGA1284P-AU chính hãng

Bán lẻ: 104,000 Đ

STM32F405RGT6

Bán lẻ: 99,000 Đ

Bosch 30333

Bán lẻ: 40,000 Đ

Vi mạch tích hợp

TNY176 to 280

Bán lẻ: 10,000 Đ

HR601680 SOP-16

Bán lẻ: 15,000 Đ

TA8227P

Bán lẻ: 4,500 Đ

TM1650 SOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 2,200 Đ

MAX232CSE SOP-16

Bán lẻ: 2,500 Đ

MAX3232ESE SOP-16

Bán lẻ: 2,200 Đ

A2430 HCPL-2430 SOP-8

Bán lẻ: 12,500 Đ

LM393D SOP-8

Bán lẻ: 2,000 Đ

CD4504BPWR chính hãng

Bán lẻ: 10,500 Đ

LM2596HVS TO-263

Bán lẻ: 10,500 Đ

TLC59213AIPWR

Bán lẻ: 59,000 Đ

TPS61081DRCR

Bán lẻ: 25,000 Đ

Opto TLP185GB SOP-4

Bán lẻ: 2,000 Đ

Opto PS2805-4-F3-A

Bán lẻ: 21,000 Đ

Opto HCPL-0601 SOP-8

Bán lẻ: 7,000 Đ

Linh kiện cơ bản

Ferrite Beads 600R SMD0805 (10c)

Bán lẻ: 3,000 Đ

SMBJ6.8CA

Bán lẻ: 500 Đ

SMBJ3.3A

Bán lẻ: 1,000 Đ

SMAJ6.8CA

Bán lẻ: 500 Đ

SMAJ6.5CA

Bán lẻ: 500 Đ

SMAJ48CA

Bán lẻ: 500 Đ

Thạch anh 50Mhz 5032 SMD 4P

Bán lẻ: 5,400 Đ

Tụ 6.8pF 0805 (10c)

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ 470pF 0805 (10c)

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ Tantalum 3.3uF 16V 3216

Bán lẻ: 1,400 Đ

Tụ Tantalum 10uF 16V 6032

Bán lẻ: 1,800 Đ

Thạch anh 32.768 KHz 2x6mm

Bán lẻ: 1,100 Đ

Ferrite Beads 30R SMD0805 (10c)

Bán lẻ: 3,000 Đ

Phụ kiện Điện tử

Dụng cụ & Thiết bị

Linh kiện ứng dụng

H1164NL SOP-40

Bán lẻ: 15,000 Đ

TA8227P

Bán lẻ: 4,500 Đ

Lò xo cảm ứng F10-H15mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

MD8002A SOP-8

Bán lẻ: 1,200 Đ

LM4890 MSOP-8

Bán lẻ: 2,000 Đ

LM386 DIP-8

Bán lẻ: 1,500 Đ

LM386 SOP-8

Bán lẻ: 1,500 Đ

PAM8403 SOP-16

Bán lẻ: 2,500 Đ

LMV358A-VR MSOP-8

Bán lẻ: 3,500 Đ

VS1003B-L

Bán lẻ: 85,000 Đ

HT6872 SOP-8

Bán lẻ: 3,000 Đ

TLC277 SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 15,000 Đ

WM8804GEDS/RV

Bán lẻ: 30,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI