SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Jump cái đơn 2.54mm cao 11mm

Bán lẻ: 4,000 Đ

TPS61169DCKR SC70-5

Bán lẻ: 5,500 Đ

LAN9514-JZX-TR

Bán lẻ: 90,000 Đ

NCP1529ASNT1G SOT23-5

Bán lẻ: 3,200 Đ

CP2102N-A01-GQFN28

Bán lẻ: 25,000 Đ

Relay Hongfa HF3FF-5/12/24-1HST

Bán lẻ: 9,000 Đ

Relay Hongfa HF3FF-5/12/24-1ZST

Bán lẻ: 10,000 Đ

CD74HC32M

Bán lẻ: 20,000 Đ

DS26C32ATM

Bán lẻ: 30,000 Đ

MAX526DEWG

Bán lẻ: 300,000 Đ

TLE8209-2SA

Bán lẻ: 48,000 Đ

TLE6244X

Bán lẻ: 70,000 Đ

VN5E010AH

Bán lẻ: 21,000 Đ

Sản phẩm phần cứng

Orange Pi Development Board 4G-IOT

Bán lẻ: 2,600,000 Đ

Orange Pi Interface Board

Bán lẻ: 170,000 Đ

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 570,000 Đ

STM32F103C8T6 Mini Kit

Bán lẻ: 58,000 Đ

Board Orange Pi Zero NAS Expansion

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi PC 2

Bán lẻ: 650,000 Đ

Orange Pi Zero Plus2

Bán lẻ: 760,000 Đ

Orange Pi Plus 2E

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi Lite 2

Bán lẻ: 800,000 Đ

Orange Pi RK3399

Bán lẻ: 3,200,000 Đ

Orange Pi R1

Bán lẻ: 460,000 Đ

Orange Pi I96

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-B

Bán lẻ: 850,000 Đ

Orange Pi WinPlus

Bán lẻ: 1,200,000 Đ

Wireless - IoT

Module - Cảm Biến

VL53L1

Bán lẻ: 30,000 Đ

Module MP3 VS1003B

Bán lẻ: 130,000 Đ

DS18B20

Bán lẻ: 30,000 Đ

MPT60363T Phototransistor 0603

Bán lẻ: 2,000 Đ

Nguồn Mornsun URB2405YMD-10WR3

Bán lẻ: 200,000 Đ

ACHS-7122-000E

Bán lẻ: 85,000 Đ

DFR0299 DFPlayer Mini

Bán lẻ: 33,000 Đ

Vi Điều Khiển

PIC16F1936-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 23,000 Đ

ATMEGA1284P-AU chính hãng

Bán lẻ: 104,000 Đ

STM32F405RGT6

Bán lẻ: 99,000 Đ

Bosch 30333

Bán lẻ: 40,000 Đ

STM32L431CBT6 LQFP-48

Bán lẻ: 78,000 Đ

MSP430F427IPMR LQFP-64

Bán lẻ: 83,000 Đ

PIC18F26K20-I/ML

Bán lẻ: 62,000 Đ

ATMEGA128A-AU chính hãng

Bán lẻ: 75,000 Đ

STM32F103RCT6

Bán lẻ: 32,000 Đ

PIC16F72-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 15,000 Đ

PIC16F886-I/SO

Bán lẻ: 29,000 Đ

W78E052DFG chính hãng

Bán lẻ: 18,000 Đ

PIC16F886-I/SP chính hãng

Bán lẻ: 39,000 Đ

STM32L432KCU6

Bán lẻ: 130,000 Đ

STM8S105C4T6 LQFP-48

Bán lẻ: 18,000 Đ

Vi mạch tích hợp

TPS61169DCKR SC70-5

Bán lẻ: 5,500 Đ

LAN9514-JZX-TR

Bán lẻ: 90,000 Đ

NCP1529ASNT1G SOT23-5

Bán lẻ: 3,200 Đ

CP2102N-A01-GQFN28

Bán lẻ: 25,000 Đ

CD74HC32M

Bán lẻ: 20,000 Đ

DS26C32ATM

Bán lẻ: 30,000 Đ

MAX526DEWG

Bán lẻ: 300,000 Đ

VN5E010AH

Bán lẻ: 21,000 Đ

XL4015E1 TO-263

Bán lẻ: 4,000 Đ

LM317T TO-220

Bán lẻ: 4,000 Đ

LTC1605CSW SOP-28 chính hãng

Bán lẻ: 180,000 Đ

KA7812 TO-220 chính hãng

Bán lẻ: 2,500 Đ

IS42S16400J-7TLI

Bán lẻ: 30,000 Đ

LNK501PN DIP-7

Bán lẻ: 12,000 Đ

LNK364GN SOP-7

Bán lẻ: 13,000 Đ

Linh kiện cơ bản

Phụ kiện Điện tử

Jump cái đơn 2.54mm cao 11mm

Bán lẻ: 4,000 Đ

Relay Hongfa HF3FF-5/12/24-1HST

Bán lẻ: 9,000 Đ

Relay Hongfa HF3FF-5/12/24-1ZST

Bán lẻ: 10,000 Đ

Cổng DC3 2.54mm đực cong

Bán lẻ: 2,300 Đ

Cổng DC3 2.54mm đực thẳng

Bán lẻ: 2,900 Đ

Relay Hongfa HF2160-1A-12/24DE

Bán lẻ: 28,000 Đ

Relay Hongfa HF41F-5/12/24-ZS

Bán lẻ: 28,000 Đ

4-1734839-0 FPC Connectors 40 Pin

Bán lẻ: 20,000 Đ

1473149-4 DIMM Connectors 200 Pin

Bán lẻ: 60,000 Đ

Relay Songle SRA-5/12/24VDC-CL

Bán lẻ: 5,800 Đ

Relay Omron G5NB-1A-E-5/12/24VDC

Bán lẻ: 13,500 Đ

Relay Omron G2R-1-12/24VDC

Bán lẻ: 35,000 Đ

JS1-5/12/24V-F

Bán lẻ: 25,000 Đ

JQ1P-5/12/24V-F

Bán lẻ: 23,000 Đ

Linh kiện ứng dụng

TLE8209-2SA

Bán lẻ: 48,000 Đ

TLE6244X

Bán lẻ: 70,000 Đ

Led matrix 7x11 vuông màu cam

Bán lẻ: 30,000 Đ

TDA2822 SOP-8

Bán lẻ: 3,500 Đ

UM66T19LK TO-92

Bán lẻ: 4,500 Đ

DFR0299 DFPlayer Mini

Bán lẻ: 33,000 Đ

TPA3110D2QPWPRQ1

Bán lẻ: 50,000 Đ

TLE6288R

Bán lẻ: 50,000 Đ

BS813A-1 SOP-8

Bán lẻ: 9,000 Đ

TAS5707A HTQFP-48

Bán lẻ: 54,000 Đ

CD4511BM SOP-16

Bán lẻ: 2,800 Đ

TTP226-809SN

Bán lẻ: 20,000 Đ

Dụng cụ & Thiết bị

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI