SẢN PHẨM MỚI NHẤT

CS5529

Bán lẻ: 160,000 Đ

KBP310

Bán lẻ: 2,300 Đ

L7824CV

Bán lẻ: 3,800 Đ

MAX31865

Bán lẻ: 55,000 Đ

ICL7660CBAZ-T

Bán lẻ: 6,000 Đ

24LC64-I/SN

Bán lẻ: 6,600 Đ

TPS54360

Bán lẻ: 37,000 Đ

PCI-E Serial Card PCIe

Bán lẻ: 3,000,000 Đ

FAN1117AS33X

Bán lẻ: 5,700 Đ

SCW05B-15

Bán lẻ: 330,000 Đ

DA14585 Development Kit

Bán lẻ: 1,600,000 Đ

2SA2097

Bán lẻ: 20,000 Đ

H1061

Bán lẻ: 3,400 Đ

4N35

Bán lẻ: 3,800 Đ

SN74HCT08

Bán lẻ: 18,000 Đ

Sản phẩm phần cứng

Board Orange Pi Zero NAS Expansion

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi PC 2

Bán lẻ: 650,000 Đ

Orange Pi Zero Plus2

Bán lẻ: 760,000 Đ

Orange Pi Plus 2E

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi Lite 2

Bán lẻ: 800,000 Đ

Orange Pi RK3399

Bán lẻ: 3,200,000 Đ

Orange Pi R1

Bán lẻ: 460,000 Đ

Orange Pi I96

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-B

Bán lẻ: 850,000 Đ

Orange Pi WinPlus

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi Win

Bán lẻ: 850,000 Đ

Orange Pi Prime

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-A

Bán lẻ: 750,000 Đ

Orange Pi Zero Plus

Bán lẻ: 580,000 Đ

Orange Pi 4G-IOT

Bán lẻ: 1,100,000 Đ

Module

PCI-E Serial Card PCIe

Bán lẻ: 3,000,000 Đ

SCW05B-15

Bán lẻ: 330,000 Đ

Bàn phím 3x4

Bán lẻ: 50,000 Đ

Bàn phím 4x4

Bán lẻ: 62,000 Đ

Biến áp ZN35135BA 12V-2VA

Bán lẻ: 30,000 Đ

Module nguồn AC-DC 12V

Bán lẻ: 24,000 Đ

Module nguồn AC-DC 12V/400mA

Bán lẻ: 24,000 Đ

Ethernet LAN8720

Bán lẻ: 140,000 Đ

Module nguồn MP1584

Bán lẻ: 18,000 Đ

Module DS1302

Bán lẻ: 32,000 Đ

Mạch sạc pin TP4056

Bán lẻ: 14,000 Đ

Module cảm biến âm thanh

Bán lẻ: 11,000 Đ

I2C/LCD1602

Bán lẻ: 25,000 Đ

Ethernet-DP83848

Bán lẻ: 180,000 Đ

Wireless / IoT

DA14585 Development Kit

Bán lẻ: 1,600,000 Đ

RHF76-052

Bán lẻ: 0 Đ

Module GPS GP02

Bán lẻ: 130,000 Đ

Module GPS GP-01

Bán lẻ: 110,000 Đ

Module RF SI4432

Bán lẻ: 0 Đ

ESP-WROOM-32

Bán lẻ: 135,000 Đ

Module Bluetooth 5.0 NRF52840

Bán lẻ: 300,000 Đ

Board GSM/GPRS A6 Mini

Bán lẻ: 130,000 Đ

Sim868 Development Board

Bán lẻ: 1,200,000 Đ

NRF52832 NRF51822 Interface Board

Bán lẻ: 150,000 Đ

Module Bluetooth 4.2 NRF52832

Bán lẻ: 250,000 Đ

nRF51DK_TM

Bán lẻ: 340,000 Đ

BLE4.0 Bluetooth NRF51822

Bán lẻ: 225,000 Đ

Vi Điều Khiển

STM32F042F4P6

Bán lẻ: 34,000 Đ

PIC16F876A-I/SP

Bán lẻ: 58,000 Đ

MC9RS08KA4CWJ

Bán lẻ: 33,000 Đ

STM32F100C6T6B

Bán lẻ: 32,000 Đ

STC89C52RC PDIP-40

Bán lẻ: 17,000 Đ

ATmega32A-PU

Bán lẻ: 62,000 Đ

PIC16F690-I/SS

Bán lẻ: 18,300 Đ

AU6350-A41-MGL-GR

Bán lẻ: 48,000 Đ

PIC16F917-I/PT

Bán lẻ: 25,000 Đ

CC2531F256RHAT

Bán lẻ: 65,000 Đ

STM32F030C8T6

Bán lẻ: 21,700 Đ

STM8L151K4T6

Bán lẻ: 25,100 Đ

PIC18F4550-I/PT

Bán lẻ: 97,000 Đ

ADE7566ASTZF16

Bán lẻ: 90,000 Đ

XC9572XL-10PCG44C

Bán lẻ: 150,000 Đ

Vi mạch tích hợp

CS5529

Bán lẻ: 160,000 Đ

L7824CV

Bán lẻ: 3,800 Đ

MAX31865

Bán lẻ: 55,000 Đ

ICL7660CBAZ-T

Bán lẻ: 6,000 Đ

24LC64-I/SN

Bán lẻ: 6,600 Đ

TPS54360

Bán lẻ: 37,000 Đ

FAN1117AS33X

Bán lẻ: 5,700 Đ

4N35

Bán lẻ: 3,800 Đ

SN74HCT08

Bán lẻ: 18,000 Đ

ULN2803AG

Bán lẻ: 3,800 Đ

AZ1117EH-3.3TRG1

Bán lẻ: 1,800 Đ

TL084CN

Bán lẻ: 2,800 Đ

IS42S16400J-7TL

Bán lẻ: 40,000 Đ

RT9193-33GB

Bán lẻ: 2,400 Đ

LM2576HVT-ADJ

Bán lẻ: 10,700 Đ

Cảm biến

HLC2701

Bán lẻ: 78,000 Đ

Cảm biến rung SW-200D

Bán lẻ: 3,500 Đ

Cảm biến rung SW-18010p

Bán lẻ: 4,500 Đ

Module cảm biến mưa

Bán lẻ: 18,000 Đ

Module cảm biến ánh sáng

Bán lẻ: 17,000 Đ

ADXL345BCCZ

Bán lẻ: 35,000 Đ

BMP180

Bán lẻ: 45,000 Đ

Cảm biến dòng điện

Bán lẻ: 65,000 Đ

Module cảm biến chạm

Bán lẻ: 30,000 Đ

Module cảm biến nghiêng

Bán lẻ: 32,000 Đ

MMA7660

Bán lẻ: 25,000 Đ

Linh kiện cơ bản

KBP310

Bán lẻ: 2,300 Đ

2SA2097

Bán lẻ: 20,000 Đ

H1061

Bán lẻ: 3,400 Đ

Module LCD 1604

Bán lẻ: 100,000 Đ

HK19F-DC5V-SHG

Bán lẻ: 11,000 Đ

JZC-32F-012-HS3

Bán lẻ: 9,800 Đ

SMI-24VDC-SL-2C

Bán lẻ: 16,000 Đ

Diode cầu S35VB100

Bán lẻ: 19,000 Đ

IRFP064N DIP

Bán lẻ: 27,000 Đ

Diode Cầu MDQ100A1600V

Bán lẻ: 160,000 Đ

LCD 0802A Module

Bán lẻ: 48,000 Đ

HFE60/12-1HST-L2

Bán lẻ: 40,000 Đ

SMF05C

Bán lẻ: 3,000 Đ

Linh kiện ứng dụng

UPC1379C

Bán lẻ: 85,000 Đ

T62M0001A

Bán lẻ: 110,000 Đ

WFF-030PB-11210

Bán lẻ: 10,000 Đ

BL0306

Bán lẻ: 60,000 Đ

TDA7297

Bán lẻ: 28,000 Đ

M50195P

Bán lẻ: 55,000 Đ

Phụ kiện & Dụng cụ

Adapter 5V 3A Power Supply

Bán lẻ: 110,000 Đ

Hộp PLC - 04 179x100x48

Bán lẻ: 58,000 Đ

Vỏ USB 33x15x6mm

Bán lẻ: 8,000 Đ

Vỏ USB 42x17x7mm Vàng Chưa In

Bán lẻ: 9,000 Đ

Digital Thermometer

Bán lẻ: 55,000 Đ

MicroSD 8G

Bán lẻ: 140,000 Đ

12V/2A - 5.5x2.1mm

Bán lẻ: 45,000 Đ

USB charger 5V2.5A

Bán lẻ: 90,000 Đ

Vỏ Orange Pi PC Plus - White

Bán lẻ: 90,000 Đ

Vỏ Orange Pi Lite - White

Bán lẻ: 80,000 Đ

Vỏ Orange Pi One - White

Bán lẻ: 80,000 Đ

3.7V 1400mAh

Bán lẻ: 50,000 Đ

Thiết bị đo Dòng-Áp

Bán lẻ: 150,000 Đ

CR1220

Bán lẻ: 2,000 Đ

USB charger 5Vx2

Bán lẻ: 50,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI