SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Cầu chì sứ 5A 3.6x10mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

EL357N SOP-4

Bán lẻ: 1,500 Đ

CD4511BM SOP-16

Bán lẻ: 2,800 Đ

ATMEGA128A-AU chính hãng

Bán lẻ: 75,000 Đ

Tụ 10uF 35V 1210

Bán lẻ: 2,000 Đ

74HC540D SOP-20

Bán lẻ: 9,500 Đ

S3M SMB (1N5408)

Bán lẻ: 800 Đ

STM32F103RCT6

Bán lẻ: 32,000 Đ

Diode Cầu KBL608G 6A/800V

Bán lẻ: 3,000 Đ

TLP521-2GB DIP-8

Bán lẻ: 3,800 Đ

Sản phẩm phần cứng

Orange Pi Interface Board

Bán lẻ: 170,000 Đ

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 570,000 Đ

STM32F103C8T6 Mini Kit

Bán lẻ: 58,000 Đ

Board Orange Pi Zero NAS Expansion

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi PC 2

Bán lẻ: 650,000 Đ

Orange Pi Zero Plus2

Bán lẻ: 760,000 Đ

Orange Pi Plus 2E

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi Lite 2

Bán lẻ: 800,000 Đ

Orange Pi RK3399

Bán lẻ: 3,200,000 Đ

Orange Pi R1

Bán lẻ: 460,000 Đ

Orange Pi I96

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-B

Bán lẻ: 850,000 Đ

Orange Pi WinPlus

Bán lẻ: 1,200,000 Đ

Wireless - IoT

Module Z-Wave ZM5304AU-CME3

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module Z-Wave ZM5202AH-CME3R

Bán lẻ: 180,000 Đ

ESP32-MeshKit-Light

Bán lẻ: 640,000 Đ

ESP-FactoryTB1

Bán lẻ: 880,000 Đ

ESP-BAT32 (Evaluation Board)

Bán lẻ: 1,000,000 Đ

ESP-BAT8 (Evaluation Board)

Bán lẻ: 1,000,000 Đ

ESP32-Azure IoT Kit

Bán lẻ: 1,330,000 Đ

ESP32-LCDKit

Bán lẻ: 480,000 Đ

ESP32-MeshKit-Sense

Bán lẻ: 900,000 Đ

ESP32-Sense Kit

Bán lẻ: 1,500,000 Đ

ESP32-PICO-KIT

Bán lẻ: 360,000 Đ

ESP-WROVER-KIT-VB

Bán lẻ: 1,450,000 Đ

ESP32-Ethernet-Kit

Bán lẻ: 1,650,000 Đ

ESP-EYE

Bán lẻ: 950,000 Đ

Module - Cảm Biến

TTP226-809SN

Bán lẻ: 20,000 Đ

RSP-750-27

Bán lẻ: 4,100,000 Đ

HLG-40H-12B

Bán lẻ: 750,000 Đ

BS818A-2

Bán lẻ: 13,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S5

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S15

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell NES-150-12

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SP-240-24

Bán lẻ: 880,000 Đ

Module nguồn Meanwell RSP-500-27

Bán lẻ: 2,200,000 Đ

Module LED matrix 8x32 MAX7219

Bán lẻ: 95,000 Đ

Vi Điều Khiển

ATMEGA128A-AU chính hãng

Bán lẻ: 75,000 Đ

STM32F103RCT6

Bán lẻ: 32,000 Đ

PIC16F72-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 15,000 Đ

PIC16F886-I/SO

Bán lẻ: 29,000 Đ

W78E052DFG chính hãng

Bán lẻ: 18,000 Đ

PIC16F886-I/SP chính hãng

Bán lẻ: 39,000 Đ

STM32L432KCU6

Bán lẻ: 130,000 Đ

STM8S105C4T6 LQFP-48

Bán lẻ: 18,000 Đ

STM32F103CBT6 LQFP-48

Bán lẻ: 90,000 Đ

STM32F103VET7

Bán lẻ: 150,000 Đ

N76E003AT20

Bán lẻ: 5,800 Đ

PIC16F676-I/ST

Bán lẻ: 21,000 Đ

PIC16F1825-I/SL

Bán lẻ: 28,000 Đ

PIC16F1825-I/P

Bán lẻ: 45,000 Đ

PIC16F1823-I/SL

Bán lẻ: 17,000 Đ

Vi mạch tích hợp

EL357N SOP-4

Bán lẻ: 1,500 Đ

74HC540D SOP-20

Bán lẻ: 9,500 Đ

TLP521-2GB DIP-8

Bán lẻ: 3,800 Đ

MAX471ESA

Bán lẻ: 42,000 Đ

ADE7753ARSZ

Bán lẻ: 75,000 Đ

74HC04D SOP-14 chính hãng

Bán lẻ: 2,800 Đ

TM1638 SOP-28 chính hãng

Bán lẻ: 6,000 Đ

HD74HC592P DIP-16

Bán lẻ: 21,000 Đ

M25PE20-VMN6P

Bán lẻ: 20,000 Đ

TC7WH14FU MSP-8

Bán lẻ: 13,000 Đ

74HC245D SOP-20

Bán lẻ: 2,800 Đ

LME49720MAX/NOPB

Bán lẻ: 42,000 Đ

ADUM1201ARZ SOP-8

Bán lẻ: 20,000 Đ

FAN7710 DIP-8

Bán lẻ: 35,000 Đ

MOC3021M DIP-6 chính hãng

Bán lẻ: 4,600 Đ

Linh kiện cơ bản

Tụ 10uF 35V 1210

Bán lẻ: 2,000 Đ

S3M SMB (1N5408)

Bán lẻ: 800 Đ

Diode Cầu KBL608G 6A/800V

Bán lẻ: 3,000 Đ

PDMB300E6

Bán lẻ: 1,200,000 Đ

Thạch anh 8Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800 Đ

Thạch anh 16Mhz 49SMD

Bán lẻ: 1,800 Đ

Tụ 20pF 0603 (10c)

Bán lẻ: 1,900 Đ

DAN217 SOT-346

Bán lẻ: 1,400 Đ

IRF4905 TO-220 Mosfet P-Channel

Bán lẻ: 6,500 Đ

Điện trở 33K (5%) 2512

Bán lẻ: 1,000 Đ

Phụ kiện Điện tử

Linh kiện ứng dụng

CD4511BM SOP-16

Bán lẻ: 2,800 Đ

TDA7379

Bán lẻ: 27,000 Đ

UPC1379C

Bán lẻ: 170,000 Đ

T62M0001A

Bán lẻ: 110,000 Đ

Led matrix 8x8 - 1588AUR

Bán lẻ: 12,000 Đ

BL0306

Bán lẻ: 60,000 Đ

TDA7297

Bán lẻ: 28,000 Đ

M50195P

Bán lẻ: 48,000 Đ

Dụng cụ & Thiết bị

Nguồn 24V 2A đầu 5.5x2.5 mm

Bán lẻ: 80,000 Đ

RSP-750-27

Bán lẻ: 4,100,000 Đ

HLG-40H-12B

Bán lẻ: 750,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S5

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SDM30-24S15

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell NES-150-12

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module nguồn Meanwell SP-240-24

Bán lẻ: 880,000 Đ

Module nguồn Meanwell RSP-500-27

Bán lẻ: 2,200,000 Đ

Động cơ rung 3V 1027

Bán lẻ: 7,000 Đ

LA1002 Logic Analyzer 24M

Bán lẻ: 475,000 Đ

Hộp PLC 115x90x40mm một đầu

Bán lẻ: 18,000 Đ

Adapter 5V 3A Power Supply

Bán lẻ: 110,000 Đ

Hộp PLC - 04 179x100x48

Bán lẻ: 58,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI