Phụ kiện Điện tử / Lcd /

Character

Sắp xếp sản phẩm:
LCD2004 5V 20x04 Blue

Bán lẻ: 88,000 Đ

LCD2004 5V 20x04 Green

Bán lẻ: 86,000 Đ

LCD1602 3.3V 16x2 Green

Bán lẻ: 29,000 Đ

Module LCD 1604

Bán lẻ: 100,000 Đ

LCD 0802A 14Pin Module

Bán lẻ: 48,000 Đ

LCD 2004 Yellow-Black

Bán lẻ: 130,000 Đ

LCD1602 5V 16x2 Green

Bán lẻ: 29,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI