Vi mạch tích hợp / Memory /

RAM

Sắp xếp sản phẩm:
D41256C-10

Bán lẻ: 15,000 Đ

MB8264-15P

Bán lẻ: 22,500 Đ

IS42S16400J-7TLI

Bán lẻ: 40,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI