Sắp xếp sản phẩm:
D431000AGW-70LL SOP32

Bán lẻ: 170,000₫

M5K4164ANP-15 DYNAMIC RAM DIP-16

Bán lẻ: 9,000₫

D41256C-10 IC DRAM 256Kb DIP16

Bán lẻ: 12,000₫

MB8264-15P IC DRAM 64Kx1 16 PIN

Bán lẻ: 85,000₫

IS42S16400J-7TLI

Bán lẻ: 30,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI