Linh kiện cơ bản / Điện trở dán /

Điện trở 1206 - 1%

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở 10K 1% 1206 (50c)

Bán lẻ: 3,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI