Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
AG240128GFIQW30H AG240128G LCD

Bán lẻ: 1,850,000₫

LCD0802A 14P Xanh lá

Bán lẻ: 48,000₫

LCD 2 Inch 4 IO không cảm ứng

Bán lẻ: 140,000₫

LCD cảm ứng 2.4 Inch

Bán lẻ: 105,000₫

LCD OLED 1.3 Inch TFT IPS ST7789

Bán lẻ: 158,000₫

LCD 1604

Bán lẻ: 130,000₫

LCD0802A 14Pin 5V - Xanh dương

Bán lẻ: 42,000₫

LCD 12864 5V xanh lá

Bán lẻ: 100,000₫

LCD 2004

Bán lẻ: 90,000₫

LCD 1602

Bán lẻ: 48,000₫

LCD0802A 16P Xanh lá

Bán lẻ: 50,000₫

P43 4.3 inch cảm ứng điện trở

Bán lẻ: 1,050,000₫

LCD 12864 KS0108 Xanh dương

Bán lẻ: 190,000₫

LCD Nokia 5110

Bán lẻ: 54,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI