Sắp xếp sản phẩm:
LCD12864 5V xanh lá

Bán lẻ: 100,000 Đ

LCD1602 5V xanh dương

Bán lẻ: 25,000 Đ

LCD2004 5V 20x04 Blue

Bán lẻ: 88,000 Đ

LCD2004 5V 20x04 Green

Bán lẻ: 65,000 Đ

LCD1602 3.3V 16x2 Green

Bán lẻ: 29,000 Đ

Module LCD 1604

Bán lẻ: 100,000 Đ

LCD0802A 14Pin xanh lá

Bán lẻ: 48,000 Đ

LCD 128*64 - KS0108

Bán lẻ: 190,000 Đ

LCD Nokia 5110 xanh

Bán lẻ: 47,000 Đ

LCD1602 5V 16x2 Green

Bán lẻ: 29,000 Đ

LCD OLED 0.96 Inch 128x64 (ST7735)

Bán lẻ: 87,000 Đ

SMS0801D

Bán lẻ: 163,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI