Vi mạch tích hợp /

OpAmp & Comp

Sắp xếp sản phẩm:
UA741 SOP-8

Bán lẻ: 3,200 Đ

TDA2822 SOP-8

Bán lẻ: 3,500 Đ

TDA2030A TO220-5

Bán lẻ: 3,800 Đ

LM324DR SOP-14

Bán lẻ: 3,000 Đ

LM339DR SOIC-14

Bán lẻ: 2,800 Đ

TPA3110D2QPWPRQ1

Bán lẻ: 50,000 Đ

MAX471ESA

Bán lẻ: 42,000 Đ

LME49720MAX/NOPB

Bán lẻ: 42,000 Đ

TDA7379

Bán lẻ: 27,000 Đ

TL072CP DIP-8

Bán lẻ: 5,000 Đ

TL084CN

Bán lẻ: 2,800 Đ

LM2904

Bán lẻ: 3,000 Đ

JRC4558D DIP-8

Bán lẻ: 3,900 Đ

LM311P

Bán lẻ: 4,000 Đ

LMV358IDR

Bán lẻ: 3,500 Đ

INA196AIDBVR

Bán lẻ: 68,000 Đ

INA169NA

Bán lẻ: 48,000 Đ

INA139NA SOT-23-5

Bán lẻ: 25,000 Đ

TDA7297 ZIP-15

Bán lẻ: 24,000 Đ

TL081CP

Bán lẻ: 6,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI