Vi mạch tích hợp /

OpAmp & Comp

Sắp xếp sản phẩm:
TA8227P

Bán lẻ: 4,500 Đ

LM393D SOP-8

Bán lẻ: 2,000 Đ

LM311DR SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 2,800 Đ

LM358 SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 2,800 Đ

TP1561A-TR

Bán lẻ: 8,000 Đ

LMV341IDCKR SOP-14

Bán lẻ: 6,500 Đ

LMV324IDR SOP-14

Bán lẻ: 4,500 Đ

HA17358 DIP-8 Dual OpAmp

Bán lẻ: 3,000 Đ

LMV321IDCKR

Bán lẻ: 3,500 Đ

N5532 SOP-8

Bán lẻ: 1,500 Đ

LM4890 MSOP-8

Bán lẻ: 2,000 Đ

LM386 DIP-8

Bán lẻ: 1,500 Đ

LM386 SOP-8

Bán lẻ: 1,500 Đ

PAM8403 SOP-16

Bán lẻ: 2,500 Đ

HT6872 SOP-8

Bán lẻ: 3,000 Đ

UA741 SOP-8

Bán lẻ: 3,200 Đ

TDA2822 SOP-8

Bán lẻ: 3,500 Đ

TDA2030A TO220-5

Bán lẻ: 3,800 Đ

LM324DR SOP-14

Bán lẻ: 3,000 Đ

LM339DR SOIC-14

Bán lẻ: 2,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI