Wireless - IoTRF / RFID

Module

Sắp xếp sản phẩm:
Module RFID RC522 Mini

Bán lẻ: 70,000₫

Module RFID RDM6300

Bán lẻ: 52,000₫

Module PN532 NFC RFID V3

Bán lẻ: 135,000₫

Module RF SI4432

Bán lẻ: 72,000₫

Module bộ thu phát RF 315Mhz

Bán lẻ: 18,000₫

RFID-RC522

Bán lẻ: 36,000₫

Module thu phát NRF24L01 2.4G

Bán lẻ: 22,000₫

Module RF CC1101

Bán lẻ: 88,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI