Linh kiện cơ bản / Điện trở dán /

Điện trở 2512 - 5%

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở 220R (5%) 2512

Bán lẻ: 1,000 Đ

Điện trở 33K (5%) 2512

Bán lẻ: 1,000 Đ

Điện trở 68R (5%) 2512

Bán lẻ: 1,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI