Điện trở 2512 - 5%

Sắp xếp sản phẩm:
Điện trở 68R (5%) 2512

Bán lẻ: 950 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI