Sắp xếp sản phẩm:
Orange Pi Development Board 4G-IOT

Bán lẻ: 2,600,000₫

Board Orange Pi Zero NAS Expansion

Bán lẻ: 330,000₫

Orange Pi PC 2

Bán lẻ: 650,000₫

Orange Pi Plus 2E

Bán lẻ: 1,850,000₫

Orange Pi Lite 2

Bán lẻ: 800,000₫

Orange Pi RK3399

Bán lẻ: 3,200,000₫

Orange Pi R1

Bán lẻ: 460,000₫

Orange Pi I96

Bán lẻ: 330,000₫

Orange Pi 3G-IOT-B

Bán lẻ: 800,000₫

Orange Pi WinPlus

Bán lẻ: 1,200,000₫

Orange Pi Win

Bán lẻ: 850,000₫

Orange Pi Prime

Bán lẻ: 1,150,000₫

Orange Pi 3G-IOT-A

Bán lẻ: 750,000₫

Orange Pi Zero Plus

Bán lẻ: 2,000,000₫

Orange Pi 4G-IOT

Bán lẻ: 1,850,000₫

Orange Pi One Plus

Bán lẻ: 780,000₫

Orange Pi Zero H2+ 512MB

Bán lẻ: 660,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI