Sắp xếp sản phẩm:
Tụ hóa 680uF 25V 10x17mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ hóa 10uF 450V 13x21mm

Bán lẻ: 1,800 Đ

Tụ hóa 330uF 250V 22x30mm

Bán lẻ: 8,500 Đ

Tụ hóa 150uF 250V 18x30mm

Bán lẻ: 5,500 Đ

Tụ hóa 10uF 25V 4x7mm

Bán lẻ: 250 Đ

Tụ hóa 470uF 25V 8x12mm

Bán lẻ: 800 Đ

Tụ hóa 4.7uF 50V 5x11mm

Bán lẻ: 300 Đ

Tụ hóa 33uF 50V 5x11mm

Bán lẻ: 300 Đ

Tụ hóa 1000uF 10V 8x12mm

Bán lẻ: 800 Đ

Tụ hóa 47uF 25V 5x7mm

Bán lẻ: 280 Đ

Tụ hóa 3300uF 35V 16x30mm

Bán lẻ: 4,000 Đ

Tụ hóa 330uF 50V 10x17mm

Bán lẻ: 1,200 Đ

Tụ hóa 100uF 50V 8x12mm

Bán lẻ: 450 Đ

Tụ hóa 1000uF 50V 13x25mm JWCO

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ hóa 1000uF 16V 10x16mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ hóa 1000uF 50V 13x25mm

Bán lẻ: 2,300 Đ

Tụ hóa 47uF 25V 5x11mm

Bán lẻ: 300 Đ

Tụ hóa 10uF 50V 5x11mm

Bán lẻ: 400 Đ

Tụ hóa 100uF 25V 6x12mm

Bán lẻ: 500 Đ

Tụ hóa 100nF 50V 5x11mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI