Linh kiện cơ bản / Tụ điện cắm /

Tụ Hoá

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ hóa 50V 100uF 8x12mm

Bán lẻ: 450 Đ

Tụ hóa 50V 1000uF 13x25mm JWCO

Bán lẻ: 2,000 Đ

Tụ hóa 16V 1000uF 10x16mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ hóa 50V 1000uF 13x25mm

Bán lẻ: 2,300 Đ

Tụ hóa 25V 47uF 5x11mm

Bán lẻ: 300 Đ

Tụ hóa 16V 220uF 6x7mm

Bán lẻ: 280 Đ

Tụ hóa 50V 10uF 5x11mm

Bán lẻ: 400 Đ

Tụ hóa 100uF 25V 6x11mm

Bán lẻ: 500 Đ

Tụ hóa 100nF 50V 5x11mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Tụ hóa 47uF 50V 5x11mm

Bán lẻ: 400 Đ

Tụ hóa 220uF 50V 8x12mm

Bán lẻ: 1,700 Đ

Tụ hóa 2200uF 50V 16X25mm

Bán lẻ: 4,000 Đ

Tụ hóa 25V 1000uF 10X20mm

Bán lẻ: 1,700 Đ

Tụ hóa 50V 2200uF 16X25mm

Bán lẻ: 3,900 Đ

Tụ hóa 16V 470uF 8x12mm

Bán lẻ: 300 Đ

Tụ hóa 330uF/25V

Bán lẻ: 450 Đ

Tụ hóa 35V 1000uF 10x20mm

Bán lẻ: 1,800 Đ

Tụ hóa 330uF/35V

Bán lẻ: 900 Đ

Tụ hóa 220uF/35V

Bán lẻ: 500 Đ

Tụ hóa 35V 470uF 10x16mm

Bán lẻ: 1,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI