Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
Tụ hóa 22uF 50V 5x11mm (10c)

Bán lẻ: 3,000₫

Tụ hóa 2200uF 35V 13x25mm

Bán lẻ: 2,500₫

Tụ hóa 68uF 400V 16X25mm

Bán lẻ: 6,500₫

Tụ Hóa 2.2uF 50V 5x11mm (10c)

Bán lẻ: 3,000₫

Tụ hóa 0.47uF 50V 5x11mm (10c)

Bán lẻ: 3,000₫

Tụ hóa 470uF 450V 35x50mm

Bán lẻ: 24,000₫

Tụ hóa 4700uF 50V 18x35mm P8mm

Bán lẻ: 8,000₫

Tụ hóa 470uF 35V 10x13mm

Bán lẻ: 700₫

Tụ hóa 4700uF 100V 30X50mm

Bán lẻ: 32,000₫

Tụ hóa 2200uF 100V 22X40mm

Bán lẻ: 13,000₫

Tụ hóa 680uF 250V 22x45mm

Bán lẻ: 28,000₫

Tụ hóa 33uF 450V 16x25mm

Bán lẻ: 3,800₫

Tụ hóa 4.7uF 400V 8x12mm

Bán lẻ: 500₫

Tụ hóa 220uF 25V 6x7mm

Bán lẻ: 400₫

Tụ hóa 33uF 25V 5x7mm

Bán lẻ: 250₫

Tụ hóa 100uF 35V 6x11mm

Bán lẻ: 500₫

Tụ hóa 1000uF 10V 10x13mm

Bán lẻ: 800₫

Tụ hóa 3300uF 16V 13x20mm

Bán lẻ: 1,600₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI