Tin tức
Vi mạch tích hợpOpAmp & Comp

Current Sense Amplifier

Sắp xếp sản phẩm:
MAX471ESA SOP-8

Bán lẻ: 40,000₫

INA196AIDBVR

Bán lẻ: 68,000₫

INA169NA SOT-23-5

Bán lẻ: 40,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI