Sắp xếp sản phẩm:
SR3150 Diode Schottky 3A 150V

Bán lẻ: 1,400 Đ

MUR860G Rectifiers 8A 600V TO-220

Bán lẻ: 5,000 Đ

MURS360T3G Rectifiers 3A 600V

Bán lẻ: 3,500 Đ

DF005S1 SDIP-4L

Bán lẻ: 6,000 Đ

MUR160 1A 600V SMB

Bán lẻ: 1,800 Đ

Diode SF38 3A 600V DO-27

Bán lẻ: 3,200 Đ

S3M SMB (1N5408)

Bán lẻ: 800 Đ

FR207 FR2M Diode 2A 1000V SMB

Bán lẻ: 1,500 Đ

RL207 Diode 2A 1000V DO-15

Bán lẻ: 500 Đ

1N4148WS T4 SOD-323 (10c)

Bán lẻ: 1,800 Đ

Diode SF18

Bán lẻ: 650 Đ

Diode 1N4937 1A 600V DO-41

Bán lẻ: 300 Đ

Diode chỉnh lưu 6A10 6A 1000V

Bán lẻ: 1,400 Đ

1N4148W T4 SOD-123/1206 (10c)

Bán lẻ: 1,800 Đ

FSM17PL

Bán lẻ: 3,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI