Linh kiện cơ bản / Diode /

Rectifier

Sắp xếp sản phẩm:
S3M SMB (1N5408)

Bán lẻ: 800 Đ

FR207 FR2M Diode 2A 1000V SMB

Bán lẻ: 1,500 Đ

RL207 Diode 2A 1000V DO-15

Bán lẻ: 500 Đ

1N4148WS T4 SOD-323

Bán lẻ: 1,800 Đ

Diode SF18

Bán lẻ: 650 Đ

Diode 1N4937

Bán lẻ: 300 Đ

Diode 1N4148 Cắm

Bán lẻ: 250 Đ

1N4148W T4 SOD-123/1206

Bán lẻ: 1,800 Đ

FSM17PL

Bán lẻ: 3,000 Đ

D92-02

Bán lẻ: 50,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI