Vi mạch tích hợp

Sắp xếp sản phẩm:
MAX232EPE DIP-16 chính hãng

Bán lẻ: 16,000 Đ

ULN2003 SOP-16

Bán lẻ: 2,500 Đ

LM2596HVS TO-263

Bán lẻ: 8,500 Đ

74HC240A SOP-20

Bán lẻ: 12,000 Đ

BTS7811K

Bán lẻ: 42,000 Đ

LM2596S-5.0 TO-263 chính hãng

Bán lẻ: 20,000 Đ

CD4081BM96

Bán lẻ: 4,000 Đ

UA741 SOP-8

Bán lẻ: 3,200 Đ

SN74LVC2G17DBVR

Bán lẻ: 3,600 Đ

AP7333-33SRG-7

Bán lẻ: 3,500 Đ

TPS61169DCKR SC70-5

Bán lẻ: 5,500 Đ

LAN9514-JZX-TR

Bán lẻ: 90,000 Đ

NCP1529ASNT1G SOT23-5

Bán lẻ: 3,200 Đ

CP2102N-A01-GQFN28

Bán lẻ: 25,000 Đ

CD74HC32M

Bán lẻ: 20,000 Đ

DS26C32ATM

Bán lẻ: 30,000 Đ

MAX526DEWG

Bán lẻ: 300,000 Đ

VN5E010AH

Bán lẻ: 21,000 Đ

XL4015E1 TO-263 chính hãng

Bán lẻ: 11,000 Đ

LM317T TO-220

Bán lẻ: 4,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI