Vi mạch tích hợp

Sắp xếp sản phẩm:
L78M05 TO-252 (loại thường)

Bán lẻ: 1,200 Đ

MCP4922T-E/SL

Bán lẻ: 40,000 Đ

A2631 HCPL2631 SOP-8

Bán lẻ: 10,000 Đ

MC78M15G TO-252

Bán lẻ: 6,500 Đ

IR2184SPBF SOP-8

Bán lẻ: 19,000 Đ

MAX3485EESA SOIC-8

Bán lẻ: 21,000 Đ

W25Q128JVSIQ SOP-8

Bán lẻ: 25,000 Đ

LM1117T 3.3V 1.5A TO-220

Bán lẻ: 5,000 Đ

LM1117T 5.0V 1.5A TO-220

Bán lẻ: 5,000 Đ

SN65HVD12IDREP SOIC-8

Bán lẻ: 10,000 Đ

TPS54331DR

Bán lẻ: 9,500 Đ

XL1509-12E1 SOP8

Bán lẻ: 4,000 Đ

ENC28J60-I/SO SOP-28

Bán lẻ: 54,000 Đ

TLP280-1 SOP-4

Bán lẻ: 6,000 Đ

74VHCT541 TSSOP-20

Bán lẻ: 10,500 Đ

BD00KA5

Bán lẻ: 24,000 Đ

MAX825TEUK+T

Bán lẻ: 32,000 Đ

DW01 IC Bảo vệ Pin

Bán lẻ: 1,800 Đ

L7805 SOT-89

Bán lẻ: 1,200 Đ

TPS5430DDAR

Bán lẻ: 20,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI