Vi mạch tích hợp

Sắp xếp sản phẩm:
TM1638 SOP-28 chính hãng

Bán lẻ: 6,000 Đ

HD74HC592P DIP-16

Bán lẻ: 21,000 Đ

M25PE20-VMN6P

Bán lẻ: 20,000 Đ

TC7WH14FU MSP-8

Bán lẻ: 13,000 Đ

74HC245D SOP-20

Bán lẻ: 2,800 Đ

LME49720MAX/NOPB

Bán lẻ: 42,000 Đ

ADUM1201ARZ SOP-8

Bán lẻ: 20,000 Đ

FAN7710 DIP-8

Bán lẻ: 35,000 Đ

MOC3021M DIP-6 chính hãng

Bán lẻ: 4,600 Đ

MT3608

Bán lẻ: 2,600 Đ

TJA1051T/E,118

Bán lẻ: 11,000 Đ

W5500 LQFP-48

Bán lẻ: 55,000 Đ

EL3H7(B)(TA)-VG

Bán lẻ: 1,100 Đ

L78M05 TO-252 (loại thường)

Bán lẻ: 1,200 Đ

MCP4922T-E/SL

Bán lẻ: 40,000 Đ

A2631 HCPL2631 SOP-8

Bán lẻ: 10,000 Đ

MC78M15G TO-252

Bán lẻ: 6,500 Đ

IR2184SPBF SOP-8

Bán lẻ: 19,000 Đ

MAX3485EESA SOIC-8

Bán lẻ: 21,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI