Tin tức
Cảm biến - Module

Power Supply

Sắp xếp sản phẩm:
Module nguồn 220VAC to 12VDC 3A

Bán lẻ: 78,000₫

Module tăng áp DC-DC 4A XL6009

Bán lẻ: 23,000₫

Module nguồn 220VAC to 12VDC 2A

Bán lẻ: 57,000₫

B0505S-3WR2 MORNSUN

Bán lẻ: 100,000₫

TBA 2-0511 DC DC CONVERTER 5V 2W

Bán lẻ: 225,000₫

B0505S-1WR2 MORNSUN

Bán lẻ: 31,000₫

B0505S-2WR2 MORNSUN

Bán lẻ: 55,000₫

Module hạ áp DC-DC XL4015 5A

Bán lẻ: 27,000₫

B2424S-2WR2 MORNSUN

Bán lẻ: 52,000₫

Module hạ áp DC-DC 8A XL4016

Bán lẻ: 48,000₫

R05-100B

Bán lẻ: 1,450,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI