Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
B0505S-1WR2 MORNSUN

Bán lẻ: 33,000₫

B0505S-2WR2 MORNSUN

Bán lẻ: 55,000₫

Module hạ áp DC-DC XL4015 5A

Bán lẻ: 28,000₫

B2424S-2WR2 MORNSUN

Bán lẻ: 53,000₫

Module hạ áp DC-DC 8A XL4016

Bán lẻ: 53,000₫

R05-100B

Bán lẻ: 1,450,000₫

Nguồn Mornsun URB2405YMD-10WR3

Bán lẻ: 200,000₫

Module nguồn Meanwell SDM30-24S5

Bán lẻ: 600,000₫

Module nguồn Meanwell SDM30-24S15

Bán lẻ: 648,000₫

SCW05B-15

Bán lẻ: 330,000₫

MP1584EN DC-DC Module hạ áp 3A

Bán lẻ: 14,500₫

Nguồn 3.3V AMS1117

Bán lẻ: 9,000₫

Module hạ áp 5A DC-DC XL4005

Bán lẻ: 26,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI