Vi mạch tích hợp / Interface /

RS232/422/485

Sắp xếp sản phẩm:
DS26C32ATM

Bán lẻ: 30,000 Đ

ST3485EIYDT

Bán lẻ: 70,000 Đ

W5500 LQFP-48

Bán lẻ: 65,000 Đ

MAX3485EESA SOIC-8

Bán lẻ: 40,000 Đ

SN65HVD12IDREP SOIC-8

Bán lẻ: 10,000 Đ

VP3082 SOP-8 chính hãng

Bán lẻ: 5,500 Đ

MAX485CSA SOP-8

Bán lẻ: 3,000 Đ

SP3232EEA SSOP-16

Bán lẻ: 10,000 Đ

SP485EEN

Bán lẻ: 5,000 Đ

SP3232EEN-L/TR chính hãng

Bán lẻ: 8,000 Đ

MAX485ESA

Bán lẻ: 3,000 Đ

SN75176 SOP-8

Bán lẻ: 6,500 Đ

SN75176BP

Bán lẻ: 7,000 Đ

MAX485CPA DIP-8

Bán lẻ: 20,000 Đ

MAX3232CDR chính hãng

Bán lẻ: 13,000 Đ

MAX232DR SOP-16 chính hãng

Bán lẻ: 8,500 Đ

MAX232N DIP-16 chính hãng

Bán lẻ: 14,000 Đ

MAX232CSE

Bán lẻ: 2,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI