Sắp xếp sản phẩm:
LXES15AAA1-153 (10c)

Bán lẻ: 4,200₫

ESDA6V1W5 Tvs Diode 3V SOT323-5

Bán lẻ: 1,800₫

NSP4201MR6T1G TVS Diode

Bán lẻ: 3,200₫

CDSOT23-SRV05-4 TVS Diode

Bán lẻ: 3,400₫

P6KE200A Diode TVS 200V

Bán lẻ: 1,000₫

SMBJ6.8CA TVS Diode 6.8V

Bán lẻ: 500₫

SMBJ3.3A

Bán lẻ: 1,000₫

SMAJ6.8CA

Bán lẻ: 500₫

SMAJ6.5CA

Bán lẻ: 500₫

SMAJ48CA

Bán lẻ: 500₫

TPD4S012DRYR

Bán lẻ: 4,500₫

SMAJ6.8A

Bán lẻ: 500₫

ASM12C TVS Diode SOT-23

Bán lẻ: 800₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI