Sắp xếp sản phẩm:
SMCJ45A

Bán lẻ: 1,500 Đ

SMBJ30A

Bán lẻ: 800 Đ

SMBJ40

Bán lẻ: 1,300 Đ

SM6T27A SMB

Bán lẻ: 1,400 Đ

RClamp0502BA

Bán lẻ: 3,200 Đ

SMBJ5.0A

Bán lẻ: 1,200 Đ

SMBJ5.0CA

Bán lẻ: 1,200 Đ

SMAJ30A

Bán lẻ: 1,100 Đ

SMAJ7.0A

Bán lẻ: 1,000 Đ

SMAJ15A

Bán lẻ: 1,500 Đ

SMAJ5.0CA

Bán lẻ: 1,000 Đ

1.5KE6.8A-TP TVS Diode DO-201

Bán lẻ: 5,500 Đ

1.5KE36A-TP TVS Diode DO-201

Bán lẻ: 5,500 Đ

1.5KE47A-TP TVS Diode DO-201

Bán lẻ: 5,500 Đ

2RM090L-8 2R090 10KA 90V

Bán lẻ: 6,500 Đ

ESDA6V1L

Bán lẻ: 1,500 Đ

USBLC6-2SC6

Bán lẻ: 3,600 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI