Linh kiện cơ bản / Diode /

TVS

Sắp xếp sản phẩm:
RClamp0502BA

Bán lẻ: 3,200 Đ

SMBJ5.0A

Bán lẻ: 1,200 Đ

SMBJ5.0CA

Bán lẻ: 1,200 Đ

SMAJ30A

Bán lẻ: 1,100 Đ

SMAJ7.0A

Bán lẻ: 1,000 Đ

SMAJ15A

Bán lẻ: 1,500 Đ

SMAJ5.0CA

Bán lẻ: 1,000 Đ

1.5KE6.8A-TP TVS Diode DO-201

Bán lẻ: 5,500 Đ

1.5KE36A-TP TVS Diode DO-201

Bán lẻ: 5,500 Đ

1.5KE47A-TP TVS Diode DO-201

Bán lẻ: 5,500 Đ

2RM090L-8 2R090 10KA 90V

Bán lẻ: 6,500 Đ

ESDA6V1L

Bán lẻ: 1,500 Đ

USBLC6-2SC6

Bán lẻ: 3,600 Đ

TPD2E007DCKR

Bán lẻ: 3,500 Đ

SMAJ36CA

Bán lẻ: 2,500 Đ

Diode PSD12C SOD323

Bán lẻ: 1,600 Đ

SMF05C

Bán lẻ: 3,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI