Vi mạch tích hợp / OpAmp & Comp /

Instrumentation Amplifier

Sắp xếp sản phẩm:
INA128UA SOP-8

Bán lẻ: 54,000 Đ

INA128PA

Bán lẻ: 64,000 Đ

INA125UA SOP-16

Bán lẻ: 67,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI