Tin tức
Vi mạch tích hợpOpAmp & Comp

Instrumentation Amplifier

Sắp xếp sản phẩm:
INA129PA

Bán lẻ: 60,000₫

INA128UA SOP-8

Bán lẻ: 42,000₫

INA128PA

Bán lẻ: 65,000₫

INA125UA SOP-16

Bán lẻ: 70,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI