Tin tức
Vi mạch tích hợpOpAmp & Comp

Instrumentation Amplifier

Sắp xếp sản phẩm:
INA128UA SOP-8

Bán lẻ: 42,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI