Vi mạch tích hợp / OpAmp & Comp /

Instrumentation Amplifier

Sắp xếp sản phẩm:
LME49720MAX/NOPB

Bán lẻ: 42,000 Đ

INA128UA

Bán lẻ: 65,000 Đ

INA128PA

Bán lẻ: 65,000 Đ

INA125UA

Bán lẻ: 100,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI