Sản phẩm phần cứngNguồn/Adapter

Nguồn xung/tổ ong

Sắp xếp sản phẩm:
S-25-5 Nguồn tổ ong 5V 5A 25W

Bán lẻ: 85,000₫

Nguồn Meanwell PLP-60-24

Bán lẻ: 475,000₫

Nguồn Meanwell RPS-60-24

Bán lẻ: 480,000₫

Nguồn Meanwell RSP-750-27

Bán lẻ: 4,100,000₫

Nguồn Meanwell NES-150-12

Bán lẻ: 600,000₫

Nguồn Meanwell RSP-500-27

Bán lẻ: 2,200,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI