Phụ kiện Điện tử / Connectors /

MMC/SD Socket

Sắp xếp sản phẩm:
Micro SD - T2

Bán lẻ: 4,000 Đ

Micro SD - T1

Bán lẻ: 3,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI