Cảm biến - Module

Cảm biến

Sắp xếp sản phẩm:
Module cảm biến nghiêng

Bán lẻ: 32,000₫

MMA7660

Bán lẻ: 25,000₫

Module đếm Hồng Ngoại

Bán lẻ: 20,000₫

TSOP1738 Led thu hồng ngoại

Bán lẻ: 8,300₫

Cảm biến khí ga MQ-4

Bán lẻ: 50,000₫

Cảm biến khí ga MQ-5

Bán lẻ: 45,000₫

LSM303DLHC

Bán lẻ: 70,000₫

Module cảm biến báo cháy

Bán lẻ: 10,000₫

ITR9606-F Phototransistor

Bán lẻ: 4,000₫

NORPS-12

Bán lẻ: 12,000₫

Quang trở CDS GL5537 5mm

Bán lẻ: 1,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI