PIC12F615-I/SN
Vi Điều Khiển / Microchip - Atmel - STC / PIC - 8 bits

PIC12F615-I/SN

Lượt xem: 1109
Cập nhập lần cuối: 2019-01-18 14:49:05
Thương hiệu: Microchip
Xuất xứ:
Mã lưu trữ: A030105
Cho vào giỏ để biết số lượng sẵn có
Đơn vị:
Số lượng 20 - 4950 - 99100+
Giá 12,10010,4009,400
Số lượng:
Tiền tệ: VNĐ

Chi tiết sản phẩm

PIC12F615-I/SN

 • Flash Program Memory
 • Internal 4/8MHz oscillator
 • Comparator with hysterisis (user configurable)
 • Mid-Range core with 35 Instruction, 8 Stack Levels
 • 25mA Source/Sink current I/O
 • Two 8-bit Timer (TMR0/TMR2)
 • One 16-bit Timer (TMR1)
 • Watchdog Timer (WDT)
 • Enhanced Power-On/Off-Reset
 • Brown-Out Reset (BOR)
 • In Circuit Serial Programming (ICSP)
 • Enhanced Capture Compare PWM (Pulse Width Modulation)
 • Wide Operating Voltage (2.0V – 5.5V)
 • High Voltage PIC12HV615 variant (2.0V – User Defined) with internal shunt regulator

 

Parameter Name
Value
Program Memory Type
Flash
Program Memory (KB)
1.75
CPU Speed (MIPS)
5
RAM Bytes
64
Capture/Compare/PWM Peripherals
1 ECCP /
Timers
2 x 8-bit, 1 x 16-bit
ADC
4 ch, 10-bit
Comparators
1
Temperature Range (C)
-40 to 150
Operating Voltage Range (V)
2 to 15
Pin Count
8
Cap Touch Channels
4

Sản phẩm liên quan

PIC16F1936-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 23,000 Đ

PIC18F26K20-I/ML

Bán lẻ: 62,000 Đ

PIC16F72-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 15,000 Đ

PIC16F886-I/SO

Bán lẻ: 29,000 Đ

PIC16F886-I/SP chính hãng

Bán lẻ: 39,000 Đ

PIC16F676-I/ST

Bán lẻ: 21,000 Đ

PIC16F1825-I/SL

Bán lẻ: 28,000 Đ

PIC16F1825-I/P

Bán lẻ: 45,000 Đ

PIC16F1823-I/SL

Bán lẻ: 17,000 Đ

MCV08A-I/SN

Bán lẻ: 15,000 Đ

PIC16F876A-I/SP

Bán lẻ: 58,000 Đ

PIC16F690-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 18,000 Đ

PIC16F917-I/PT

Bán lẻ: 25,000 Đ

PIC18F4550-I/PT

Bán lẻ: 97,000 Đ

PIC16F684-I/SL

Bán lẻ: 18,000 Đ

PIC18F45K22-I/PT TQFP44

Bán lẻ: 34,000 Đ

PIC16F877A-I/P

Bán lẻ: 62,500 Đ

PIC18F25K22-I/SS

Bán lẻ: 39,300 Đ

PIC16F72-I/SO SOP-28

Bán lẻ: 9,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI