Sắp xếp sản phẩm:
Module RFID RC522 Mini

Bán lẻ: 70,000 Đ

Module RFID RDM6300

Bán lẻ: 65,000 Đ

PN532 - NFC RFID Module

Bán lẻ: 145,000 Đ

Module RF SI4432

Bán lẻ: 0 Đ

Module bộ thu phát RF 433Mhz

Bán lẻ: 18,000 Đ

Mạch thu RF 315Mhz PT2272-M4

Bán lẻ: 30,000 Đ

RFID-RC522

Bán lẻ: 36,000 Đ

Module thu phát NRF24L01 2.4G

Bán lẻ: 22,000 Đ

CC1101

Bán lẻ: 140,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI