Wireless - IoTGSM/GPRS/3G/GPS

Accessories

Sắp xếp sản phẩm:
Anten GSM 3Dbi 3m

Bán lẻ: 45,000 Đ

GSM Antenna - 3m

Bán lẻ: 30,000 Đ

Anten GPS dài 3m

Bán lẻ: 65,000 Đ

Anten GSM 3G SMA Đực 5cm

Bán lẻ: 18,000 Đ

GSM Antenna - SMA White

Bán lẻ: 22,000 Đ

GPS Antenna -10IPEX

Bán lẻ: 100,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI