Wireless - IoT

GSM/GPRS/3G/GPS

Sắp xếp sản phẩm:
SIM7070G

Bán lẻ: 370,000 Đ

Module GSM/GPRS A6C

Bán lẻ: 100,000 Đ

Anten GSM 3Dbi 3m

Bán lẻ: 45,000 Đ

Module GPS GP02

Bán lẻ: 130,000 Đ

Module GPS GP-01

Bán lẻ: 110,000 Đ

Board GSM/GPRS A6 Mini

Bán lẻ: 130,000 Đ

Sim868 Development Board

Bán lẻ: 1,200,000 Đ

Module SIM800L

Bán lẻ: 130,000 Đ

SIM868

Bán lẻ: 300,000 Đ

L70-R

Bán lẻ: 135,000 Đ

GSM Antenna - 3m

Bán lẻ: 30,000 Đ

SIM800A

Bán lẻ: 130,000 Đ

SIM800

Bán lẻ: 162,000 Đ

Anten GPS dài 3m

Bán lẻ: 65,000 Đ

SIM5320E Kit

Bán lẻ: 1,900,000 Đ

M35

Bán lẻ: 190,000 Đ

SIM928A

Bán lẻ: 434,000 Đ

SIM800C

Bán lẻ: 100,000 Đ

SIM5320E

Bán lẻ: 650,000 Đ 720,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI