Wireless - IoT / GSM / GPRS / 3G / GPS /

Development board

Sắp xếp sản phẩm:
Sim868 Development Board

Bán lẻ: 1,200,000 Đ

SIM800C Kit

Bán lẻ: 350,000 Đ

SIM808 Kit

Bán lẻ: 650,000 Đ

SIM5320E Kit

Bán lẻ: 1,900,000 Đ

SIM900A Mini Kit

Bán lẻ: 350,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI