Wireless - IoT / Antenna /

GSM

Sắp xếp sản phẩm:
Anten GSM 3Dbi 3m

Bán lẻ: 45,000 Đ

GSM Antenna - 3m

Bán lẻ: 30,000 Đ

GSM Antenna - SMA Black

Bán lẻ: 18,000 Đ

GSM Antenna - SMA White

Bán lẻ: 22,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI