Wireless - IoT /

Antenna

Sắp xếp sản phẩm:
Anten GSM 3Dbi 3m

Bán lẻ: 45,000 Đ

GSM Antenna - 3m

Bán lẻ: 30,000 Đ

433 Mhz

Bán lẻ: 10,000 Đ

AN9520-245

Bán lẻ: 20,000 Đ

AN3216-245

Bán lẻ: 15,000 Đ

GPS Active Antenna - 3m

Bán lẻ: 80,000 Đ

GSM Antenna - SMA Black

Bán lẻ: 18,000 Đ

GSM Antenna - SMA White

Bán lẻ: 22,000 Đ

GPS Antenna -10IPEX

Bán lẻ: 100,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI